NCC presenterar uppdaterade finansiella mål och hållbarhetsmål

Vid dagens kapitalmarknadsmöte presenterar NCC uppdaterade finansiella mål och hållbarhetsmål. Under dagen kommer vd Tomas Carlsson tillsammans med CFO Susanne Lithander och cheferna för de respektive affärsområdena att presentera en uppdatering av NCC:s status och strategiska inriktning.

– Vi har uppdaterat vår strategiska inriktning för att förstärka NCC:s position som ett ledande kunskapsbaserat byggföretag som hjälper sina kunder genom komplexa processer och levererar hållbara resultat. Vi väljer nu att fokusera på ett fåtal mål för att förstärka och accelerera den utvecklingen, säger Tomas Carlsson, vd NCC.

NCC inför ett nytt finansiellt mål för vinst per aktie. Målet är satt till 2023 och att NCC då ska leverera 16 kronor vinst per aktie. Målet för en nettoskuld under 2,5 gånger EBITDA ligger fast liksom utdelningspolicyn.

Målet för avkastning på eget kapital samt målet för rörelsemarginal på koncernnivå tas bort. De ersätts av specifik uppföljning och relevanta mål för varje affärsområde.

–Vi vill sätta fokus på att som koncern kunna växa lönsamt. Avkastning på sysselsatt kapital kommer att vara det prioriterade målet för de affärsområden som binder mycket kapital, d v s Property Development och Industry, säger Tomas Carlsson.

NCC:s finansiella mål

Vinst per aktie
16 SEK i vinst per aktie 2023

Nettoskuld/EBITDA*
Nettoskuld <2,5 gånger EBITDA

Utdelningspolicy
40 procent av årets resultat efter skatt ska delas ut

*Nettoskulden exkluderar pensionsskuld och leasingskuld. Med EBITDA avses rörelseresultat enligt resultaträkningen med återläggning av avskrivningar och nedskrivningar.

På hållbarhetsområdet har NCC ett antal mål med måldatum 2020. Uppföljning av dessa mål kommer att redovisas i årsredovisningen för 2020. NCC har uppdaterat målen inom områdena hälsa och säkerhet samt klimat och energi från 2021.

Uppdaterade hållbarhetsmål

Hälsa och säkerhet
LTIF4 ska vara 3,0 år 2022.
Detta mål sätter ytterligare fokus på att minska antalet allvarliga olyckor.

Klimat och energi
60% minskning av CO2e utsläpp från scope 1 och 2 per MSEK omsättning till 2030 (basår 2015).
50% minskning av CO2e ton i relation till köpta volymer av de största bidragarna inom NCC till 2030. Inledningsvis fokuserar vi på betong, stål, asfalt och transporter.

I likhet med de finansiella målen finns dessa mål nedbrutna för relevanta affärsområden. Dessutom finns interna och affärsområdesspecifika mål på en rad andra områden inom hållbarhet. Mer om detta arbete kommer att redovisas i samband med publicering av NCC:s årsredovisning för 2020.
 

Websänt kapitalmarknadsmöte
Idag kl 09.00-11.30 håller NCC kapitalmarknadsmöte där vd Tomas Carlsson, tillsammans med CFO Susanne Lithander och cheferna för respektive affärsområde kommer att presentera en uppdaterad bild av NCC:s strategiska inriktning och planer framöver. Välkommen att titta på https://ncc-live-external.creo.se/201118 eller ringa in på något av följande nummer:

SE: +46 850 558 357
UK: +44 333 300 9261
US: +1 833 526 8396

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör NCC, +46(0)708 96 12 88
Anna Rasin, tf presschef NCC, +46 (0)72 242 70 97
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.