NCC bygger äldreboende i Danmark

NCC har fått i uppdrag av Hjörring kommun att bygga ett nytt äldreboende i Sindal, Danmark. Fastigheten kommer rymma 96 bostäder samt gemensamma serviceytor. Ordervärdet uppgår till cirka 230 MSEK.

Illustration: Cubo Arkitekter

Hjörring kommuns nya äldreboende kommer bestå av träningslokaler, aktivitetscenter, vårdmottagning, café, dagvård, kontor samt 96 bostäder för äldre med tillhörande gemensamhetsytor. Totalt blir äldreboendet cirka 10 000 kvadratmeter stort.

‒ Genom en tidig involvering i projektet har vi kunnat bidra med NCC:s breda kompetens i utvecklingsfasen, vilket har varit en fördel för kommande byggnation. I det här projektet kommer vi även att samarbeta med lokala entreprenörer i närområdet som vill engagera sig i byggnationen av detta äldreboende, säger Jakob Søe Lundgaard, områdeschef NCC Building Nordics.

Arbetet påbörjas hösten 2022 och boendet förväntas vara färdigställt sommaren 2024.

Ordervärdet uppgår till cirka 230 MSEK och kommer att registreras i tredje kvartalet 2022 i affärsområdet NCC Building Nordics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, Presschef NCC Group, 076-521 61 02

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.