NCC startar ombyggnaden av Mälarsjukhuset i Eskilstuna

NCC fick i juni 2015 i uppdrag att bygga ut tre sjukhus i Södermanland. Efter en inledande tid med planering är nu Landstinget Sörmland och NCC överens om genomförandet för ombyggnad av hus E35 vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Ordern uppgår till 265 MSEK.

– Samarbetsformen med NCC gör att Landstinget Sörmland kan satsa på en långsiktig, effektiv och hållbar ekonomisk lösning nu när vi bygger nytt och rustar upp för att möta framtidens hälso- och vårdbehov i länet, säger Johnny Niskanen, teknikchef på Landstinget Sörmland.

I det första skedet har NCC och Landstinget Sörmland tillsammans gjort ett omfattande planeringsarbete inför ombyggnaden av länets tre sjukhus; Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och Nyköpings lasarett. Nu är parterna överens om utformning, genomförande och riktpris för ombyggnaden av en del av Mälarsjukhuset.

Uppdraget gäller ombyggnad av hus E35 på Mälarsjukhuset. Byggnaden omfattar cirka
15 000 kvadratmeter och rymmer lokaler för vård och administration. I samband med ombyggnaden monteras också nya fönster och en ny ventilationsanläggning installeras. Det innebär att de nya lokalerna får betydligt lägre energiförbrukning och bättre driftekonomi. Dessutom förbättras arbetsmiljön för de anställda och en mer effektiv vårdprocess gynnar patienterna.

– Uppdraget är en del av det strategiska partneringsamarbete som vi inlett med Landstinget Sörmland. Arbetssättet är optimalt i komplexa projekt och nyckeln till högre kvalitet och lägre kostnad. Tillsammans kan vi utveckla och bygga mer ändamålsenliga och moderna vårdmiljöer där patienten står i fokus, säger Henrik Landelius, Sverigechef, NCC Building.

Ombyggnaden påbörjas i maj och ska vara klar i december 2018.

Ordervärdet om 265 MSEK registreras i det andra kvartalet 2017 i affärsområdet Building.

Projektet kommunicerades första gången i juni 2015 och orderanmälan sker löpande i och med att projekten påbörjas. Hittills har NCC orderregistrerat arbete motsvarande cirka 190 MSEK inom ramen för avtalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Karlsson, produktionschef NCC Building, 070-088 85 14
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, 070-884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Karlsson, produktionschef NCC Building, 070-088 85 14
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, 070-884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank (https://www.ncc.se/media/bilder-och-film/)