NCC bygger 74 hyresrätter i Lund

NCC ska i samverkan med Kudu AB bygga 74 hyresrätter i Kvarteret Vitstorken i Stångby norr om Lund, ett av kommunens största exploateringsområden. Ordervärdet uppgår till drygt 130 MSEK.

Illustration: Horisont Arkitekter

– Tillsammans med NCC har vi utvecklat ett kvarter med en funktionell och god utformning för boende i många skeden av livet, som passar bra i det nya området med stadsmässig karaktär i Stångby, med närhet både till tågstation och natur, säger Johan Histrup, vd Kudu AB.

Fastigheten byggs över ett helt kvarter med fyra sammanhängande huskroppar i två respektive tre plan med överliggande inredd vind. Kvarteret rymmer cirka 6 300 kvm bostäder, 600 kvm teknikutrymme samt parkering för 44 bilar i markplan under den ena huskroppen.

De 74 hyreslägenheterna byggs i blandade storlekar med två till fyra rum och kök. Fokus i projektet är på bra och hållbara material. Fasaden består av en mix av tegel i olika kulör samt skiffer. Taket utgörs av konventionellt sadeltak med bandtäckt plåt respektive skiffer och kommer delvis förses med solceller.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Kudu skapa bostäder i kvarteret Vitstorken, ett fint projekt med inslag av småskalighet som passar väl in i detta nya exploateringsområde i Stångby, säger Ulf Öst, affärschef NCC Building Sweden.

Parterna har tillsammans planerat och projekterat uppdraget och byggstart blir under sommaren 2021. Inflyttning beräknas bli inför sommaren 2023.

Uppdraget, som är en totalentreprenad i samverkan, uppgår till drygt 130 MSEK och orderregistrerades i andra kvartalet 2021 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Öst, affärschef NCC Building Sweden, 070-088 81 14
Ann-Katrin Johansson, kommunikationspartner NCC Syd, 076–521 53 43

NCC:s presstjänst 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.