NCC säljer Bergnäset till REMONDIS

NCC säljer ställningsbolaget Bergnäset Ställningsmontage AB till REMONDIS Maintenance & Services Sweden AB. Försäljningen förväntas ge en positiv resultateffekt på omkring 175 MSEK i affärsområde Infrastructure när den slutförs, vilket beräknas ske i det tredje kvartalet 2023.

Bergnäset är ett helägt dotterbolag till NCC och en av Sveriges största aktörer inom byggnadsställningar med kunder inom industri-, energi- och byggsektorn. Bergnäset har cirka 280 medarbetare och verksamheten har sin tyngdpunkt i norra Sverige.

NCC har under de senaste åren arbetat för att göra Bergnäset till en stark och konkurrenskraftig operatör och en av marknadsledarna inom sitt område. Nu säljs verksamheten till REMONDIS Maintenance & Services Sweden AB, del av REMONDIS Group, ett av världens största företag inom återvinning, service och vattensektorn.

‒ NCC har gjort Bergnäset till en konkurrenskraftig aktör. Men deras serviceverksamhet skiljer sig från vår projektstyrda kärnaffär och verksamheten har få synergier med andra delar av NCC. Med REMONDIS Maintenance & Services Sweden som ägare kommer bolaget få en bra möjlighet att kunna utvecklas ytterligare, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure. 

‒ Som en av Europas ledande leverantörer av service till industrin innebär förvärvet av Bergnäset en unik möjlighet för oss att ytterligare öka vår kärnverksamhet i Sverige. Bergnäset är ett av Sveriges största ställningsföretag och har med sina mycket kompetenta medarbetare ett gott rykte och mångåriga erfarenhet på marknaden för industriellt ställningsmontage. Parallellt med vår befintliga ställningsmontageverksamhet inom Xervon ser vi Bergnäset som en jämlik partner i vår familj och vill gärna framgångsrikt gå vidare tillsammans. Vi hälsar våra nya kollegor varmt välkomna!", säger Juergen Lennertz, vd, REMONDIS Maintenance & Services Group.

REMONDIS Maintenance & Services Sweden AB förvärvar samtliga aktier i företaget och övertar verksamheten inklusive medarbetare och pågående kontrakt. Affären förväntas avslutas under det tredje kvartalet 2023. Affären är villkorad av sedvanlig anmälan till svenska konkurrensmyndigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, Head of Group External Relations NCC, tove.stal@ncc.se, 076-521 61 02
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör och ansvarig Investor Relations, 070-8961288

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, Head of Group External Relations NCC, tove.stal@ncc.se, 076-521 61 02
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör och ansvarig Investor Relations, 070-8961288

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2023 kl. 15.00 CEST.

Om REMONDIS Maintenance & Services
REMONDIS Maintenance & Services, moderbolaget till BUCHEN och XERVON, erbjuder servicetjänster och rådgivning till koncernbolagen. XERVON har kunder runt om i världen och är specialiserade på att leverera tekniska tjänster bland annat underhållsarbete, ställningsbyggnad, ytbehandling och isolering. BUCHEN erbjuder högkvalitativa industritjänster och består av tre divisioner: industritjänster, avfallshantering och sanering. REMONDIS Maintenance & Services ingår i REMONDIS Group, en av världens största återvinnings-, service- och vattenföretag. Mer information finns på www.remondis-maintenance.de, www.xervon.com, www.buchen.net

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.