NCC utvecklar och bygger skola på Björkö utanför Göteborg

NCC utvecklar och bygger en skola på Björkö för 300 elever, med kommunen som hyresgäst. Projektet genomförs i samarbete med Vacse AB (publ) som förvärvar projektet när skolan är färdigställd.

NCC utvecklar skola p Bjrk_Liljewall arkitekter

Illustration: Liljevall arkitekter

NCC har fått uppdraget att utveckla och bygga en ny skola på Björkö, väster om Göteborg. Öckerö kommun kommer teckna ett 25-årigt hyresavtal om cirka 3 500 kvadratmeter.

– Avtalet är resultatet av ett nära och bra samarbete mellan utvecklare, arkitekt och långsiktig fastighetsägare. Vi ser fram emot att få utveckla en modern skola med inspirerande inomhus- och utomhusmiljöer åt eleverna på Björkö, säger Fredrik Wallman, regionchef NCC PD Special Investments.

NCC har tillsammans med Vacse AB och Liljewall arkitekter tagit fram ett gemensamt gestaltningsförslag på hur den nya skolan kommer att se ut och är ett resultat av den behovsbeskrivning som lärare, elever och föräldrar på Björkö arbetade fram under 2016.

Den nya skolan kommer att rymma cirka 300 elever, från förskoleklass upp till årskurs sex. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver för höga krav på låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.

– Detta blir Vacses första samarbete och projekt tillsammans med NCC vilket känns mycket glädjande. Vi är också glada att kunna utöka vårt bestånd, både med ytterligare en skola, och i en för oss ny region, säger Fredrik Linderborg, VD Vacse AB.

Projektet startar i första kvartalet 2019 och genomförs inom ramen för NCC Property Developments satsning på att utveckla samhällsfastigheter. Skolan byggs av NCC Building Sverige och beräknas vara färdigställd till vårterminen 2021 då Vacse AB tillträder fastigheten.

Försäljningen beräknas ge en positiv resultatpåverkan för affärsområdet NCC Property Development i första kvartalet 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Wallman, regionchef, NCC PD Special Investment Sverige, 079-0788023
Tove Stål, presschef, NCC Sverige, telefon 076-521 61 02

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.