NCC bygger eftertraktade hyreslägenheter för Uppsalahem

NCC har fått uppdraget att bygga 109 hyreslägenheter för Uppsalahem i Brillinge. Projektet är en totalentreprenad som utförs i partnering med stort miljöfokus. Ordervärdet är 178 MSEK.

– Projektet är en totalentreprenad och kommer att utföras i partnering, en samarbetsform som bygger på en nära och öppen dialog mellan alla parter och en transparent arbetsmiljö. Det gör att vi under projektets alla genomförandefaser tryggar en bra och hållbar slutprodukt, säger Niklas Malmfors, affärschef på NCC Building.

Bostäderna är fördelade i två hus med 3-5 våningar. Storlekarna på lägenheterna är planerade till 1-6 rum och kök. Under husen byggs garage som får en smidig infart direkt från Storkällsvägen och anslutande uppgång till vissa av lägenheterna. Placeringen av garaget under huset ger större plats för gröna gemensamhetsytor ovan jord. 

Bostäderna certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Det borgar för en byggnad som bland annat uppfyller krav på mycket effektiv energianvändning, sunda materialval, tyst inomhusmiljö, god ventilation och hög fuktsäkerhet. NCC gör även tillsammans med Uppsalahem en livscykelanalys för bostäderna (LCA) där man går igenom material, råvaror, emballage och avfall som några exempel för att kartlägga energieffektivisering och åtgärder för minskade koldioxidutsläpp. 

– De stora fördelarna med att göra en LCA är att vi får reda på hur stor klimatpåverkan bostäderna har för att möjliggöra förbättringar framöver. Uppsalahem kan till exempel använda LCA-analysen som en referens i kommande projekt för att kunna ställa högre kav på klimatsmarta boenden, avslutar Niklas Malmfors.

Arbetet startar under april månad och inflyttning beräknas ske under våren 2019. 

Affären orderregistrerades i andra kvartalet 2017 i affärsområdet Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Malmfors, affärschef NCC Building, tel 076-760 12 27
Anni Axelsson, kommunikationsansvarig Norr, NCC AB, 070-205 32 87

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank  

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.