Delårsrapport för fjärde kvartalet samt helåret 2021

Bra rörelseresultat och stark orderstock.

– Vi ser nu resultat av de tre senaste årens arbete i form av god lönsamhet, stark finansiell ställning och en bra orderstock, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC.

 • Koncernens rörelseresultat har ökat med 34 procent för helåret och förbättrats i hela entreprenadverksamheten
 • God orderingång i kvartalet och för helåret
 • Starkt kassaflöde och stark finansiell ställning – företagets nettokassa positiv vid årets slut
 • Vinst per aktie 14,02 SEK, att jämföras med målet minst 16,00 SEK per aktie 2023
 • Styrelsen har föreslagit utdelning på 6,00 (5,00) SEK per aktie för 2021, uppdelat på två utbetalningstillfällen. Se sid. 13.

Fjärde kvartalet 2021

 • Orderingången uppgick till 16 059 (13 984) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 15 998 (14 905) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 605 (379) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 577 (359) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 538 (420) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,00 (3,90) SEK

Perioden januari-december 2021

 • Orderingången uppgick till 55 786 (51 199) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 53 414 (53 922) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 825 (1 360) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 765 (1 281) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 508 (1 259) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 14,02 (11,68) SEK

Informationsmöte
NCC:s vd och koncernchef Tomas Carlsson samt ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander presenterar delårsrapporten vid en webbcast och telefonkonferens den 2 februari 2022 kl. 09.00 (CET). Presentationen hålls på engelska. Presentationsmaterial kommer att finnas på www.ncc.se/ir från cirka kl. 08.00 (CET).

Länk till webcast: https://ncc-live-external.creo.se/220202

För att delta per telefon, vänligen ring något av följande nummer fem minuter före konferensen startar: 
SE: +46 8 505 583 54
UK: +44 333 300 9262
US: +1 646 722 4902

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör NCC, 073-037 08 74
Maria Grimberg, Kommunikationsdirektör NCC, 070-896 12 88

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2022 kl. 07.10 CET.

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.