NCC bygger Örebros nya vattenreservoar Lyra

NCC ska åt Örebro kommun bygga en ny vattenreservoar som ska ersätta den befintliga reservoaren Svampen. På så sätt säkras vattentillgången för lång tid framåt. Ordervärdet uppgår till cirka 150 MSEK.   

Illustration: Ett Ark Arkitektur

Lyra kommer att byggas i Adolfsberg i södra delen av Örebro. Den nya vattenreservoaren kommer att rymma dubbelt så mycket som dagens vattentorn Svampen och den kommer att förse mer än 160 000 kommuninvånare med vatten.

– Som ordförande i Tekniska nämnden är jag mycket glad att vi nu kan sätta spaden i jorden för Lyra, som ska säkra Örebroarnas vattenförsörjning in i framtiden, säger Anders Ohlsson (C) ordförande i Tekniska nämnden vid Örebro kommun.

Tillsammans har NCC och Örebro kommun under processens gång lyckats få ner priset med cirka 10 procent.

– Under den förhandlade upphandlingen har vi gemensamt tittat på möjligheterna att reducera kostnaden. Vi på NCC ser att det finns en potential även i andra projekt om man jobbar tillsammans, exempelvis i så kallad partnering, säger Henrik Enell, regionchef, NCC Infrastructure.

Från kommunens sida ser man fram emot att få klart den nya vattenreservoaren.

– Örebro växer med cirka 2000 invånare per år, vi är landets sjätte största kommun, och då behöver även vattenproduktionen växa. Även företagen i Örebro blir alltfler, liksom sjukvården och andra verksamheter, och vi behöver helt enkelt mer vatten än vad Svampen kan erbjuda, säger Jenny Johrin, chef för vatten och avlopp i Örebro kommun.

Kontraktet är värt cirka 150 MSEK och orderregistreras i första kvartalet 2020 i affärsområde NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niclas Larsson, produktionschef Civil Middle, NCC, telefon: 070-2502490
Henrik Enell, regionchef Civil Middle, NCC, telefon 076-1012959

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på ca 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.