NCC samlar byggbranschen för ökad jämställdhet

För att förbättra jämställdheten tog NCC på onsdagen den 4 oktober ett branschgemensamt initiativ. Ett stort antal representanter för aktörer bland såväl arbetsgivare som arbetstagare samlades för ett inspirerande seminarium.

Att byggbranschen har en utmaning i jämställdhet är ingen nyhet. Att rekrytera fler kvinnor är en viktig fråga för alla företag i byggbranschen och är också en nyckel till framgång. Därför tar NCC initiativ till ett intensifierat arbete för jämställdhet och mångfald. Startskottet gick vid ett seminarium i Dome of Visions, då NCC bjöd in flera intressenter för att gemensamt diskutera vad som kan göras för att få en mer jämställd byggbransch. I diskussionspanelen ingick representanter för såväl arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan.

– Den här frågan är ständigt aktuell. Dynamiska och inkluderande team skapar innovation och bidrar till ökad lönsamhet. Därför vill vi sänka trösklarna för att rekrytera fler kvinnor till byggbranschen och på så sätt skapa en attraktivare arbetsplats. Det är en utmaning att behålla de kvinnor som sökt sig till yrken inom byggbranschen idag och vi vill ha hela samhället som rekryteringsbas, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC Group.

Christina Lindbäck är stolt över det arbete som påbörjats. Ett exempel på hur en enkel åtgärd kan göra arbetslivet bättre för kvinnliga byggarbetare är de jämställda byggbodar som NCC tagit fram i samverkan med Ramirent. De jämställda byggbodarna initierades ur en idé från NCC:s kvinnliga nätverk Stella. Syftet är att skapa en jämställd byggbod där möjligheterna till ombyte, personlig integritet och gemenskap är lika för alla medarbetare.

Catharina Elmsäter-Svärd, ny VD för Sveriges Byggindustrier och tidigare infrastrukturminister, representerade arbetsgivarsidan. Hon instämde i problembeskrivningen.

– Det hårda trycket på oss att bygga bostäder gör att vi har stora rekryteringsbehov. Och då vill vi självklart också rekrytera kvinnor. Vi ser att allt fler unga tjejer tycker at byggbranschen är intressant. Den svåra frågan är då hur vi ska kunna behålla de som söker sig till oss. En nyckel till att lyckas med det är att åstadkomma en attitydförändring, sa Catharina Elmsäter-Svärd.

Johan Lindholm, ordförande för Svenska Byggnadsarbetareförbundet var av samma åsikt. 

– Jämställdhet är en utmaning för en organisation där 99 procent av medlemmarna är män, men för oss är det likafullt ett prioriterat område. vi vill stoppa machokulturen – för allas skull, inte heller män mår bra i en sådan miljö. Vi måste förändra jargongen och aldrig acceptera diskriminering, sa Johan Lindholm.

För att få inspiration utifrån var Carin Götblad, regionpolischef för Polisregion Mitt inbjuden för att berätta om polisens jämställdhetsarbete där hon varit drivande.

– När jag tillträdde som länspolismästare i Stockholm var andelen kvinnor vid Stockholmspolisen 12 procent. När jag slutade var den 33 procent. Och jag kvoterar aldrig in någon utan vad som måste förändras är förutsättningarna. Och det är svårt. Då är det viktigt att man vågar säga och göra fel, bara man gör något. Inte ytterligare en utredning eller kartläggning utan gör något, hela tiden, sa Carin Götblad.

Jämställdhetsexperten Pernilla Alexandersson, VD för Add Gender, deltog också och gav ytterligare perspektiv i ämnet.

Seminariet i Dome of Visions är starten på ett intensifierat jämställdhetsarbete där NCC vill inkludera branschkollegor och andra intressenter för att skapa en mer jämställd byggbransch.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC Group, 08-58551907
Tove Stål, presschef NCC Sverige, 076-5216102

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.