NCC bygger ut väg 34 utanför Motala

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att förbättra och bygga ut väg 34 mellan Ervasteby och Borensberg för ökad säkerhet. Vägen utgör en viktig förbindelse mellan Motala och Linköping med cirka 5 000 fordon på sträckan dagligen. Ordervärdet uppgår till 128 MSEK.

– Dagens befintliga väg är både i dåligt skick och olycksdrabbad. Den är väldigt smal och går genom områden med bebyggelse nära vägen. Nu förbättrar vi säkerheten på vägen och förkortar restiden, säger Björn Lindqvist, produktionschef NCC Infrastructure.  

Uppdraget är en totalentreprenad där NCC dels ska bygga en nio kilometer lång ny sträckning norr om den befintliga vägen samt bredda cirka en kilometer av den befintliga vägen. Den nya vägen får 2+1-körfält som separeras av ett mitträcke.

När vägen är i fullt bruk kommer hastighetsbegränsningen vara 100 km/tim. Vägen beräknas vara klar hösten 2020.  

Ordervärdet om 128 MSEK registreras i affärsområde Infrastructure i kvartal fyra 2017. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Jansson, projektchef NCC Infrastructure, 070-293 85 26
Linda Sällström, kommunikationsansvarig NCC Mälardalen, 070-246 03 35

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.