NCC bygger ut gymnasieskola i Västerås

NCC ska tillsammans med Västerås stad bygga ut Carlforsska gymnasiet i Västerås. Tillbyggnaden möter den växande skolans utmaningar och behov. Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan som uppgår till cirka 150 MSEK.


Bild: Archus

– Carlforsska gymnasiet växer och blir en av Västerås största skolor när vi bygger ut. Vi har goda erfarenheter av att samverka med NCC från tidigare genomförda projekt, säger Magnus Dureman, fastighetschef Västerås Stad.

Projektet omfattar tillbyggnad till Carlforsska gymnasiet som ligger centralt i Västerås. En stor del av tillbyggnaden kommer att användas av Lidmanska gymnasiet, som är stadens enda anpassade gymnasieskola. Övriga delar kommer att bli en generisk gymnasieskola.

Den nya byggnaden F-huset omfattar cirka 4 300 kvadratmeter i två plan. För att knyta samman huset med befintlig skolbyggnad byggs en förbindelsegång på plan två. I uppdraget ingår även en skolgård och förbättring av hela gymnasiets utemiljöer.

Skolbyggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Projektet är också ett av två pilotprojekt som NCC utför tillsammans med Chalmers Industriteknik och Cramo. I projekten mäts energianvändningen med syftet att öka kunskapen om vad som påverkar olika poster på byggarbetsplatser och faser i byggprocessen samt att fastställa nyckeltal.

NCC och Västerås stad har i en nära och öppen dialog arbetat med projektering i en första fas. Parterna har genomfört ett flertal samverkansprojekt genom åren och parallellt pågår projektering för Persboskolan i Skultuna.

– Genom att arbeta nära och från tidigt skede kan vi ta tillvara erfarenheter och vår samlade kunskap, vilket kortar planeringstiden och ger synergieffekter i projekten. Det skapar också en positiv lagkänsla och vi ser fram emot att tillsammans skapa fler kloka lärmiljöer, säger Anders Lindkvist, affärschef NCC Building Sweden.

Markarbeten har påbörjats och skolbyggnaden ska vara klar till sommaren 2024.

Affären är en totalentreprenad i samverkan som uppgår till cirka 150 MSEK och orderregistreras i tredje kvartalet 2022 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lindkvist, affärschef NCC Building Sweden, 070-311 61 26
Linda Sällström, kommunikationspartner NCC, linda.sallstrom@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.