Förändringar i NCC:s koncernledning – Susanne Lithander ny CFO

NCC genomför förändringar i koncernledningen. Susanne Lithander utses till ny CFO. Ylva Lageson återvänder till NCC som chef för affärsutveckling och IT och tar plats i koncernledningen.

Jag är glad över att kunna presentera två nyrekryteringar i koncernledningen med lång och gedigen erfarenhet. De kommer att stärka oss i en tid då vi genomför ett viktigt förändringsarbete. De förändringar vi genomför syftar till att hela organisationen ska vara affärsnära och inriktad på att stötta och utveckla våra projekt, säger Tomas Carlsson, VD och koncernchef för NCC.

Susanne Lithander har utsetts till ny CFO för NCC. Hon kommer att tillträda sin position under hösten. Susanne, född 1961, är nu CFO på Billerud Korsnäs, där hon har varit i sju år. Tidigare har hon varit VD för Mercuri Internationall och haft flera roller inom Ericsson. Nuvarande CFO Mattias Lundgren kommer att vara kvar i sin roll fram till slutet av oktober för att slutföra rapporteringen av Q3 och därefter lämna företaget.

Ylva Lageson, född 1971, kommer att återvända till NCC som chef för affärsutveckling och IT (Head of Operational Development and IT). Denna funktion kommer att stärkas och vara del av koncernledningen för att från en affärsnära utgångspunkt driva förändring och utveckling av affären. I denna funktion ingår också strategi, IT och att driva arbetet med digitalisering.

Koncernledningen kommer att bestå av

 • Tomas Carlsson, VD och koncernchef
 • Susanne Lithander, CFO (tillträder under hösten)
 • Ylva Lageson, Head of Operational Development and IT (från 8/10)
 • Kenneth Nilsson, Head of NCC Infrastructure
 • Klaus Kaae, Head of NCC Building
 • Carola Lavén, Head of NCC Property Development
 • Jyri Salonen, Head of NCC Industry

Följande roller kommer att vara en del av en utökad ledningsgrupp

 • Harri Savolainen, Head of Purchasing
 • Marie Reifeldt, Head of HR
 • Ann-Marie Hedbeck, Head of Legal & Risk (tillförordnad)
 • Maria Grimberg, Head of Communication (tillförordnad)

Följande medlemmar av koncernledningen kommer att lämna NCC: Ann Lindell Saeby (Head of Corporate Relations), Håkan Broman (General Counsel) och Mattias Lundgren (CFO).

–Jag vill rikta ett stort tack till Ann, Håkan och Mattias för deras dedikerade insatser under många år i NCC. De har var och en varit viktiga för NCC, säger Tomas Carlsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations NCC, +46 (0)708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018 kl. 08:00 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.

NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.