Valberedningens förslag till styrelse i NCC AB 2024

NCC:s valberedning föreslår sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, med omval av Alf Göransson som styrelseordförande, för beslut vid årsstämman. Som nya ledamot föreslås Ida Aall Gram, vd och koncernchef på Aspelin Ramm. Angela Langemar Olsson har avböjt omval. Övriga styrelseledamöter föreslås för omval.

Alf Göransson valdes till ordförande 2020 och har varit styrelseledamot sedan 2019. Övriga som föreslås för omval är styrelseledamöterna Simon de Château (ledamot sedan 2020), Mats Jönsson (ledamot sedan 2017), Birgit Nørgaard (ledamot sedan 2017), Cecilia Fasth (ledamot sedan 2023) och Daniel Kjørberg Siraj (ledamot sedan 2023).

Angela Langemar Olsson har avböjt omval och valberedningen riktar ett stort tack till henne för hennes viktiga bidrag i styrelsen under en lång period. Valberedningen föreslår Ida Aall Gram som ny ledamot i styrelsen.

Ida Aall Gram är vd och koncernchef på fastighetsutvecklaren Aspelin Ramm sedan 2023. Hon har tidigare varit HR- och kommunikationsdirektör samt portföljdirektör inom AF gruppen och haft olika chefsbefattningar inom Gyldendal, Orkla och McKinsey & Company Inc. Ida Aall Gram är även styrelseledamot i A/S Høyres Hus och medlemsorganisationen Oslo Metropolitan Area. Hon är född 1977 och civilekonom från Handelshögskolan BI Sandvika.

På grund av ändrade ägarförhållanden så har Peter Hofvenstam, tidigare Nordstjernan, avgått från valberedningen. Då valberedningsarbetet i princip var avslutat avstod valberedningen från att utse en ersättningsledamot för Peter Hofvenstam. De två kvarvarande ledamöterna, Simon Blecher (Carnegie Fonder) och Trond Stabekk (OBOS) slutförde det sista av arbetet och avger valberedningens förslag inför årsstämman.

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman. Årsstämman hålls den 9 april 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Valberedningen nås via Maria Grimberg, kommunikationsdirektör och ansvarig IR NCC, 070-896 12 88, maria.grimberg@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.