NCC utför omfattande VA- och gatuarbete i centrala Landskrona

NCC ska i samverkan med NSVA bygga om befintliga VA-ledningar längs Artillerigatan i centrala Landskrona. I samband med arbetet görs även omgestaltning av gatan tillsammans med Landskrona stad. I ett första skede har parterna planerat och projekterat arbetet som nu övergår i byggfas. Affären är en totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på drygt 60 MSEK.

Genrebild VA. Foto: NCC

– I större komplicerade VA-projekt som detta är det tryggt med ett nära samarbete med entreprenören redan i tidigt skede, där vi tillsammans bidrar med vår expertis. NCC har bred och lång erfarenhet av att bygga och renovera ledningsnät i alla typer av miljöer, likväl som god lokalkännedom, och vi ser fram emot att nu komma i gång med själva byggarbetet, säger Anna Paulsson, projektledare NSVA.

NCC:s uppdrag innebär ombyggnation av befintliga vatten- spillvatten- och dagvattenledningar på Artillerigatan-Gjörloffsgatan i centrala Landskrona. Fastigheterna längs den kilometerlånga sträckan, huvudsakligen flerfamiljsbostäder, förses samtidigt med nya serviser. Ombyggnaden genomförs etappvis för att minimera påverkan för såväl boende som trafik i området.

I samband med VA-arbetet omgestaltar Landskrona stad Artillerigatan, även detta i samarbete med NCC som en del i uppdraget. Bland annat byggs en gång- och cykelväg på den södra sidan samt ny belysning och mer grönska.

– Att byta VA-ledningar är ett arbete som sällan passerar obemärkt. Tillsammans med NSVA och Landskrona stad har vi i samverkan enats om de bästa lösningarna för såväl ett effektivt genomförande som en fin slutprodukt, säger Mikael Thulin, produktionschef NCC Infrastructure.

Affären har ett ordervärde på drygt 60 MSEK som orderregistreras i affärsområde NCC Infrastructure under andra kvartalet 2024. Byggstart sker i mitten av augusti 2024 och arbetet beräknas vara klart våren 2026.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Thulin, produktionschef NCC Infrastructure, 070-579 60 84, mikael.thulin@ncc.se

Ann-Katrin Johansson, kommunikationspartner NCC, 076-521 53 43,
ann-katrin.johansson@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.