NCC renoverar tingsrätten i finska Vanda

NCC har fått i uppdrag av det statliga fastighetsbolaget Senatfastigheter att renovera tingsrätten i stadsdelen Tikkurila i Vanda, Finland. Uppdraget sker i partnering och ordervärdet uppgår till cirka 460 MSEK.

NCC:s uppdrag är att renovera den befintliga tingsrättsbyggnaden, uppföra en tillbyggnad samt riva den befintliga polisstation som idag finns på området. Projektet kommer att genomföras i ett partneringsamarbete mellan NCC och Senatfastigheter.

−Fastigheten som byggdes ursprungligen på 80-talet kommer nu få ett ordentligt ansiktslyft. Med en noga planerad process och i tätt partneringsamarbete med Senatfastigheter kommer vi att bevara fastighetens arkitektoniska och kulturhistoriska värde, säger Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef NCC Building Nordics.

Fastigheten rymmer idag Östra Nylands tingsrätt, förmyndarverksamhet, rättshjälpsverksamhet, allmänna åklagarväsendet och kronofogden. Den nya tillbyggnaden kommer att innehålla kontor och kundtjänstmottagning. Rättssalarna kommer att moderniseras och utrustas med ny teknik och system för att kunna genomföra digitala rättsliga processer.

−Det här samarbetet är ett viktigt steg mot att få tingshuset i Vanda renoverat. Vi har valt en pålitlig aktör som vår entreprenörspartner, som kan genomföra detta krävande projekt i enlighet med planerna. Med ett nyrenoverat tingshus kommer vi kunna erbjuda ännu fler funktionella och moderna lokaler för de olika aktörerna inom rättsväsendet, säger Jonni Laitto, byggchef Senatfastigheter.

Byggnationen inleds under våren och förväntas färdigställt våren 2026.

Uppdraget om cirka 460 MSEK orderregistreras i andra kvartalet 2024 i affärsområde NCC Building Nordics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, Head of Group External Relations NCC, tove.stal@ncc.se, 076-521 61 02

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.