NCC bygger Ångermanlands nya tingsrätt

NCC ska på uppdrag av Härnösand Seminariet, ett dotterbolag till Smedjan Samhällsfastigheter AB, utföra en om- och tillbyggnad av Ångermanlands nya tingsrätt i Härnösand. Affären är en totalentreprenad och har ett ordervärde på cirka 180 MSEK.

Ångermalands Nya Tingsrätt: Illustration:Wester + Elsner

Den befintliga byggnaden är en äldre skolbyggnad, med en bruttoarea på cirka 2 600 kvadratmeter som kopplas samman med en tillbyggnad. Utöver dessa byggnader, som kommer utgöra Ångermanlands nya tingsrätt, ska NCC även riva en byggnad från 1950-talet som tillhört skolbyggnaden.

­– Vårt mål är att bygga för framtiden, utan att behöva genomföra större åtgärder under de kommande 30 åren. Detta ställer höga krav på lösningar och material med lång livslängd. NCC har stor erfarenhet av att bygga säkerhetsklassade byggnader och vi ser fram emot att bygga vår nya tingsrätt tillsammans med dem, säger Henrik Fredriksson, VD på Smedjan Samhällsfastigheter AB.

Tillbyggnaden har en bruttoarea om cirka 2 800 kvadratmeter och byggs i tre plan. Stort fokus ligger på materialval, gestaltning, detaljer och utförande. Parkområdet i anslutning till byggnaden kommer bevaras och marken där befintliga byggnader rivs kommer anläggas med parkering, lastintag och intag för frihetsberövade.

­– Säkerhetsklassade projekt är utmanande eftersom det ställer extra höga krav på kommunikation, logistik och informationssäkerhet. Det är viktigt att lokalerna fungerar effektivt för de personer som ska vistas i byggnaden. Vi är väldigt glada att ha fått förtroendet från Smedjan Samhällsfastigheter och Domstolsverket att skapa en framtida arbetsplats för Ångermanlands nya tingsrätt, säger Petter Lundqvist, affärsansvarig på NCC Building Sweden i Norrland.

Affärens ordervärde på cirka 180 MSEK orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under första kvartalet 2024. Byggstart planeras till april 2024 och beräknas vara klart i mars 2026.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Petter Lundqvist, affärsansvarig NCC Building Norrland, petter.lundqvist@ncc.se
Lotta Wrangle, kommunikationspartner NCC Sverige, lotta.wrangle@ncc.se
NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.