NCC bygger om Migrationsverkets lokaler i Flen

NCC ska på uppdrag av Postamentet AB bygga om Migrationsverkets lokaler i Flen. Lokalerna ska byggas om från administrativa lokaler till förvarsverksamhet. Affären är en totalentreprenad med ett ordervärde på cirka 140 MSEK.

Bild: Migrationsverket

Migrationsverkets lokaler i Flen består av sju byggnader som till största delen används för administrativ verksamhet. Ombyggnationen till förvarsverksamhet* omfattar både exteriöra och interiöra arbeten som nya tak och fönster, utrymningsvägar, tillbyggnad av matsal, ny planlösning, invändig nybyggnadsstandard samt nya installationssystem. Utomhus byggs rastgårdar och perimeterskydd, nya vägar, reservkraftsanläggning och carport för tjänstefordon.

­– Att renovera i stället för att bygga nytt är ett led i den utveckling vi ser i samhället. Så efter en tids förberedande arbete med planering i projektet känns det fantastiskt att tillsammans med NCC komma i gång med renoveringen av dessa befintliga lokaler, säger Andreas Hamrin, projektledare för Postamentet.

Totalt kommer ombyggnationen generera 70 nya förvarsplatser i Flen. Genom flera liknande projekt har NCC byggt spetskompetens inom området säkerhetsklassade projekt som används i hela landet.

­–  Allt fler väljer att återbruka och återanvända befintliga lokaler i stället för att bygga helt nytt. Vi är glada över att få bidra med vår ämneskunskap för att skapa ändamålsenliga lokaler med ett nytt användningsområde åt Migrationsverket. Samtidigt kan vi också bidra med vår erfarenhet från andra säkerhetsklassade projekt, säger Anders Lindkvist, affärschef NCC Building Sweden.

Affären har ett ordervärde på cirka 140 MSEK som orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under andra kvartalet 2024. Projektet startar omgående och beräknas vara klart under tredje kvartalet 2025.

*Förvarsverksamhet används i huvudsak för att säkerställa att en person är tillgänglig för att kunna genomföra ett beslut om avvisning eller utvisning. Förvar är ett låst boende som
Migrationsverket ansvarar för.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lindkvist, affärschef NCC Building Sweden, anders.lindkvist@ncc.se
Lotta Wrangle, kommunikationspartner NCC Building Sweden, lotta.wrangle@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.