NCC renoverar ytterligare 149 lägenheter i Botkyrka

NCC ska på uppdrag av Botkyrkabyggen renovera 149 lägenheter i Fittja, söder om Stockholm. Projektet är ett nytt delprojekt inom ramen för NCC:s strategiska partnerskap med Botkyrkabyggen och ordervärdet uppgår till cirka 75 MSEK.


Lägnehetshus i Fittja, foto: NCC

För åtta år sedan inledde NCC ett strategiskt partnerskap med Botkyrkabyggen. Under denna tid har över 1 150 lägenheter renoverats i Fittja. Nu inleds arbetet med den sista etappen.

– Botkyrkabyggen går in i slutfasen av vårt omfattande stambyte i Fittja. Lägenheterna renoveras varsamt, och bara det som verkligen behöver bytas ut, som avloppsrör, badrum och elledningar, ersätts med nya material. Strategin är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar, säger Fredrik Vitrera Luiga, tf vd för Botkyrkabyggen.

 

Projektet går under namnet Stambyte Värdshusvägen och omfattar renovering av badrum och wc. Det kommer även att genomföras byte av elsystem i lägenheterna samt några mindre åtgärder i samtliga kök. Även under denna etapp kommer hyresgästerna att kunna bo kvar i bostäderna under tiden arbetet utförs. Renoveringsarbetet inleds i augusti 2024 och kommer att pågå till slutet av 2025.

– För åtta år sedan inleddes renoveringsarbetet i Fittja tillsammans med Botkyrkabyggen. Nu står vi inför den sista etappen och när denna sista del är genomförd kommer vi ha renoverat cirka 1 300 lägenheter i Fittja. Tack vare detta långsiktiga samarbete har vi lyckats optimera arbetsprocesser och på så sätt kunnat effektivisera renoveringsarbetet både tids- och kostnadsmässigt, men med bibehållen kvalité i slutprodukten, säger Patrik Bengtsson, projektchef, NCC Building Sweden.

Affären uppgår till cirka 75 MSEK och orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under kvartal två 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Bengtsson, Projektchef, NCC Building Sweden
076-521 54 75, patrik.bengtsson@ncc.se

Linda Grängzell, Communication Partner, Building Stockholm  
linda.grangzell@gmail.com

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.