NCC däckar över vid Götatunneln i Göteborg

I samverkan med Trafikverket ska NCC bygga överdäckning och ventilationstorn vid Götatunnelns västra mynning. Arbetet görs för att möjliggöra vidare utveckling av Masthuggskajen. Affären har ett ordervärde om ca 175 MSEK.

Foto: NCC

Götatunneln är en av Göteborgs viktigaste tunnlar, men dess av- och påfartsramper utgör en trafikbarriär som gör det svårt att enkelt ta sig till och från Göta Älv från centrala staden. Genom att bygga in de västra av- och påfartsramperna skapas ytor som förbinder Göta älv med Järntorget och Masthuggskajen.

NCC har fått i uppdrag att bygga in av- och påfartsramperna vid den västra mynningen med en överdäckning, samt att bygga ett ventilationstorn ovan en befintlig kulvert. Överdäckningen är en utförandeentreprenad med beräknad byggstart i augusti 2024. NCC har projekterings- och konstruktionsansvar för fläktanläggningen till ventilationstornet - till den projektdelen finns också en option på att bygga en stålfasad.

NCC har stor erfarenhet av både väg, tunnel och komplicerad anläggning och därför passar detta uppdrag oss mycket bra. Vi har ett gott samarbete med Trafikverket, och dessutom känner vi oss hemma i området kring Masthuggskajen där vi också har utvecklat och byggt tre kontorshus, säger Henrik Gerber, avdelningschef NCC Infrastructure.

Uppdraget pågår från sommaren 2024 och ska i sin helhet vara klart under första halvan av 2026. Affären är en utförandeentreprenad i samverkan om ca 175 MSEK som registreras i andra kvartalet i affärsområde NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Nilsson, produktionschef, NCC Infrastructure, 031-84 86 60, patrik.b.nilsson@ncc.se

Amelie Winberg, presschef NCC, 070 221 13 72, amelie.winberg@ncc.se
NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.