NCC utför arbeten åt SSAB i Oxelösund

NCC ska på uppdrag av SSAB utföra inledande arbeten för en ny anläggning i Oxelösund. Affären är en utförandeentreprenad i samverkan och uppgår till cirka 200 MSEK.

SSAB Oxelösund_Foto SSAB

Inledningsvis har NCC tillsammans med SSAB arbetat med produktionsplanering, produktionstidplan och kalkyl för den nya anläggningen. Nu påbörjas mark- och grundläggningsarbeten för anläggningen.

Ordervärdet för det inledande arbetet uppgår till cirka 200 MSEK och orderregistreras i första kvartalet 2024 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sagvan Abdulsatar, produktions/affärschef NCC Building Sweden, sagvan.abdulsatar@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.