NCC bygger ubåtskaj åt Forsvarsbygg i Norge

NCC ska på uppdrag av Forsvarsbygg bygga en ubåtskaj på marinbasen Haakonsvern i Bergen, Norge. Ordervärdet uppgår till cirka 440 MSEK.

Illustrasjon Forsvarsbygg

Illustration: Forsvarsbygg

Forsvarsbygg är en myndighet med uppdrag att upprätta och underhålla norska försvarssektorns egendomar och byggnader. De har nu gett NCC i uppdrag att bygga en ny kajanläggning på marinbasen i Haakonsvern. Utbyggnaden är del av ett större projekt för att bygga nödvändiga underhållsanläggningar för nya ubåtar i det norska försvaret.

I centrum för denna specialanpassade kajanläggning står undervattensarbeten och omfattande betongarbeten. NCC har nyligen byggt ny kaj och hamn i Hammerfest och Forsöl i Nordnorge, erfarenheter som kommer väl till pass i Bergen.

– Här får vi möjlighet att återigen visa NCC:s kompetens gällande kajbyggnad med både krävande arbete under vatten liksom förmågan att hantera omfattande betongarbeten i den här miljön. Tillsammans med Forsvarsbygg stärker vi nu möjligheterna att kunna ta emot nya ubåtar i Haakonsvern, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

Arbetet inleds omgående och förväntas vara färdigställt i slutet av 2027.

Uppdraget om cirka 440 MSEK orderregistreras i andra kvartalet 2024 i affärsområde NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, Head of Group External Relations, tove.stal@ncc.se, 076-521 61 02

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.