NCC har tecknat ramavtal med Stockholms stad för beläggningsarbeten

NCC har tecknat ramavtal gällande beläggningsarbeten med Stockholms stad. Uppdraget startar i mars 2024 och pågår i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Ordervärdet uppgår till 80 MSEK per år.

Uppdraget avser beläggningsarbeten i Stockholms stad och kontraktarbetena omfattar beläggningsarbeten av underhållskaraktär på exempelvis gator, gångbanor, cykelvägar samt övriga arbeten i anslutning till dessa.

Väder och trafik sliter på vägarna varför regelbundet underhåll är viktigt för att bibehålla säkra vägar för invånarna. Att framkomligheten fungerar är också en förutsättning för många viktiga samhällsfunktioner. Stockholm är en aktiv stad dygnet runt och genom bra planering och information kommer beläggningsarbetena genomföras på ett tryggt och säkert sätt för både de som jobbar i projektet och för de som passerar förbi.

– Gator och vägar i gott skick är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Vår kompetens och erfarenhet av beläggningsarbeten och ett bra samarbete med Stockholms stad kommer bidra till gator och vägar som är framkomliga för trafikanterna. Jag är mycket nöjd med att vi tillsammans ska förbättra vägarna, säger Tommy Pettersson, Area Manager NCC Industry.

Avropen registreras löpande inom affärsområde NCC Industry.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tommy Petterson, Area Manager NCC Industry, tommy.pettersson12@ncc.se              
Carin Kärrberg, kommunikationspartner NCC Industry, carin.karrberg@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.