NCC bygger säkerhetspsykiatri i norska Bärum

NCC ska bygga en ny sjukhusbyggnad för psykiatrin i Bärums kommun. Projektet utförs på uppdrag av regionala hälsomyndigheten i sydöstra Norge, Helse Sör-Öst. Ordervärdet uppgår till cirka 1 miljard SEK.

Illustration: Helse Sör-Öst

Sedan början av 2022 har NCC tillsammans med hälsomyndigheten, arkitekter och rådgivare samverkat för att ta fram en sjukhusbyggnad med högsta säkerhetsnivån som ska inrymma psykiatrisk vård för patienter från hela regionen. Fokus i arbetet har varit att skapa en byggnad med höga krav på robusthet, kvalitet och säkerhet. Nu har regionen fattat beslut om att byggnationen kan starta.  

Byggnaden är totalt 14 500 kvadratmeter stor och har två huvudsektioner, en för slutenvårdsenheter och en mottagningsbyggnad. Avdelningen för slutenvård kommer att ha 66 bäddar, inklusive 14 isoleringsrum och 6 högintensiva bäddar. I uppdraget ingår även att anlägga utomhusområden och perimeterskydd.

‒ Efter en gedigen och produktiv samspelsfas med omfattande undersökningar har vi fått ovärderlig information om vad som är viktigt för patienter, anställda och andra användare av byggnaden. Detta tillsammans med vår erfarenhet och kompetens om hur man utformar säkerhetsbyggnader ger mycket bra förutsättningar för en lyckad produktionsfas. Vi ser fram emot att börja bygga denna viktiga samhällsfunktion, säger Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef NCC Building Nordics.  

Byggstart är planerad till sommaren 2023 och överlämning är planerad till början av 2026.

Ordervärdet om cirka 1 Mdr SEK registreras i det andra kvartalet 2023 i affärsområde NCC Building Nordics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, presschef NCC Group, tove.stal@ncc.se, 076-521 61 02

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.