NCC tecknar entreprenadavtal för Park Central i Göteborg

NCC och Jernhusen har tecknat entreprenadavtal för byggnationen av projekt Park Central. Byggnaden är en kontors- och stationsbyggnad om cirka 40 000 kvadratmeter som byggs i direkt anslutning till Göteborgs centralstation och Västlänkens station Centralen.

Park Central är första fasen av Jernhusens stora stadsutvecklingsprojekt intill centralstationen i Göteborg där det planeras för nya knutpunkter för kollektivtrafiken, Västlänkens station Centralen och nya stadskvarter. Park Central omfattar cirka 40 000 kvadratmeter.

NCC (Property Development) och Jernhusen ingick i december 2021 avtal om att gemensamt utveckla Park Central i joint venture genom ett gemensamt ägt bolag. NCC kommer under 2023 att tillträda sin andel av aktierna i joint venture-bolaget. Entreprenadavtal för Park Central har nu tecknats där byggnationen påbörjas vid årsskiftet 2023/2024 och förväntas vara färdigställt i början av 2027.

Affären är en totalentreprenad och orderregistrerades i affärsområde NCC Building Sweden i det fjärde kvartalet 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, presschef NCC Group, 076-521 61 02

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.