NCC bygger kommunalt VA längs Njurundakusten i Sundsvall

NCC ska på uppdrag av MittSverige Vatten & Avfall bygga kommunalt vatten och avlopp för drygt 450 fastigheter längs Njurundakusten i Sundsvall, en fortsättning av den utbyggnad som NCC redan utför på platsen. Affären är en utförandeentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 250 MSEK.Bild: NCC

NCC ska bygga kommunalt vatten och avlopp för cirka 900 fastigheter längs Njurundakusten i Sundsvall. Njurundakusten är till största delen ett fritidsområde där fler och fler börjat bo året runt. Områdets övergång från enklare boenden till framför allt året runt-boenden ökar belastningen på miljön, varför kommunen behöver säkra miljö- och hälsoskyddskraven.

Utbyggnaden är uppdelad i tre etapper, och under 2022 inledde NCC arbetet med att förse cirka 450 fastigheter med kommunalt vatten och avlopp. NCC har nu avtalat med MittSverige Vatten & Avfall om att inleda arbetet även med de resterande etapperna om ytterligare cirka 450 fastigheter. Uppdraget omfattar bygget av ytterligare 23 000 meter vatten- och spillvattenledningar och 24 avloppspumpstationer varav sex är överbyggda.

– Det känns jättebra att vi har NCC som entreprenör på plats för att bygga ut vatten och avlopp längs Njurundakusten. Nu går vi in i etapp B och C efter ett mycket gott samarbete med NCC under etapp A. Vi har jobbat hårt med att lösa såväl markfrågor som att hitta de bästa tekniska lösningarna. Allt för att vi ska kunna erbjuda säkra leveranser av vattentjänster samtidigt som vi bidrar till att skydda de känsliga vattenmiljöerna, säger Peter Nylén, projektchef Mittsverige Vatten & Avfall.

– Vi känner MittSverige Vatten & Avfall väl och vi har flera framgångsrika samarbeten i ryggen. NCC har bred kompetens inom VA och lång erfarenhet av att utveckla infrastruktur för stadsområden i förändring. Vi är glada över det fortsatta förtroendet att utveckla Njurundakusten och ser fram emot att starta arbetet, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

Projektet är en utförandeentreprenad i samverkan som beräknas stå klart under 2026.

Affären har ett ordervärde på cirka 250 MSEK som orderregistreras i affärsområde NCC Infrastructure under första kvartalet 2023. NCC utför även den första etappen som orderregistrerades under första kvartalet 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Richard Mattsson, produktionschef NCC Infrastucture, richard.mattsson@ncc.se
Amelie Winberg, presschef NCC Sverige, amelie.winberg@ncc.se  

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.