NCC renoverar Finlands Nationalmuseum

NCC har fått i uppdrag av Senatfastigheter att renovera Finlands Nationalmuseum i Helsingfors. Ordervärdet uppgår till cirka 320 MSEK.

Illustration: Museovirasto

Byggprojektet är det största i museets hundraåriga historia och ska bland annat skapa mer utrymme för en utvecklad museiverksamhet. Sedan i juni har parterna arbetat med att planera projektet och ta fram bygghandlingar. Nu har entreprenadkontrakt tecknats och renoveringen kan inledas.

NCC:s uppdrag blir att bland annat renovera yttertak och fasader samt att byta ut ventilationen. Museets innergård ska också byggas in och får ett glastak. Totalt ska 12 000 kvadratmeter renoveras. Byggnaden byggdes i början av 1900-talet och har inte renoverats sedan år 2000.

− Byggnaden är gammal och en av Finlands mest kända. Att bevara och respektera byggnadens arkitektoniska värden är en av de viktigaste prioriteringarna i arbetet med det här projektet, både i planeringsfasen och under själva renoveringen. Samtidigt ska vi anpassa byggnaden till framtida behov, återbruka där vi kan och göra byggnaden så energieffektiv som möjligt, säger Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef NCC Building Nordics.

Byggnationen inleds omgående och väntas vara klar 2026.

Uppdraget om cirka 320 MSEK orderregistreras i fjärde kvartalet 2023 i affärsområde NCC Building Nordics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, presschef NCC, tove.stal@ncc.se, 076-521 61 02

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.