NCC fortsätter bygga nya akutsjukhuset i Västerås

NCC ingår nu avtal för byggnationen av Region Västmanland nya akutsjukhus i Västerås. Detta delprojekt innefattar bygget av stomme, fasader och tak och genomförs i samverkan med Region Västmanland. Affären har ett ordervärde på cirka 800 MSEK.

Nya akutsjukhuset i Västerås Illustration tmrw.se

I augusti 2022 fick NCC uppdrag att i samverkan med Region Västmanland bygga det nya akutsjukhuset i Västerås. Tidigare har förberedande planering och projektering inletts, och pågår nu parallellt med produktionen. I början av nästa år inleder NCC bygget av stomme, fasader och tak av det nya sjukhuset som består av fyra sammanhängande huskroppar om 75 000 kvadratmeter.

– Just nu pågår intensivt arbete i projektet på många fronter parallellt. Vi har ett team på plats som utför markarbeten och grundläggning och nu ska vi börja sätta upp själva huskroppen samtidigt som vi fortsätter planering och projektering. Snart kommer invånarna att kunna se hur visionen om ett nytt sjukhus börjar bli verklighet, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef, NCC Building Sweden.

Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås ska bland annat innehålla operation, röntgen, akutmottagning, förlossning, intensivvård, vårdplatser och mottagningar.

Projekteringen beräknas vara färdigställd under våren 2024. Därefter tecknas separat entreprenadkontrakt för varje tillkommande delprojekt.

Ordervärdet för affären uppgår till cirka 800 MSEK och orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under fjärde kvartalet 2023. Regionens totala budget är cirka 6,8 Mdr SEK och byggnationen är en del av detta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Piero Sannicolò, projektdirektör NCC Building Sweden, piero.sannicolo@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.