NCC omvandlar Spritfabriken i Eslöv till bostäder och kontor

NCC ska i samverkan med Eslövs Bostads AB (Ebo) bygga bostäder och kontor i den gamla spritfabriken i Eslöv. Projektet genomsyras av att ta tillvara så mycket befintligt material som möjligt. I ett första skede har parterna tillsammans planerat och budgeterat projektet samt genomfört förberedande markarbete, rivning och återbruksinventering. Nu övergår projektet i byggfas. Ordervärdet uppgår till cirka 320 MSEK.

Spritfabriken i Eslöv, foto Ann-Katrin Johansson, NCC

– I nära samarbete med NCC ska vi omvandla Eslövs gamla spritfabrik till moderna hyresbostäder och Ebos nya kontor. Återbruk är den röda tråden och vi vill bevara känslan av gammal industribyggnad, samtidigt som vi lever upp till dagens digitala förväntningar och byggnormer. Projektet bjuder på många byggtekniska utmaningar, till exempel att bevara fasaderna intakta, säger Ebos vd Kristina Forslund.

NCC:s uppdrag är att skapa 55 moderna lägenheter, nytt huvudkontor och bobutik för Ebo samt underjordiskt garage. Totalt omfattar projektet ny- och ombyggnad av sju huskroppar. Känslan av industri och historia ska bibehållas och material som tegel och träbjälkar samt trappor, fönster och pelare i gjutjärn återanvändas där så är möjligt. Stor hänsyn tas såväl till fastighetens historiska värde som dagens byggkrav på tillgänglighet, energi och klimat, dagsljus och akustik.

– Ebo är en föregångare som ser potentialen och värdet i att återbruka högkvalitativt material, det är viktigare idag än någonsin tidigare. Vi är glada över förtroendet och ser fram emot att vara med och väva samman Eslövs industrihistoria med framtiden, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

Uppdraget genomförs som en totalentreprenad i samverkan, där NCC i ett första skede tillsammans med Ebo har planerat, budgeterat och projekterat systemhandlingar samt enats om ett riktpris. Parallellt med detta arbete har NCC på uppdrag av Ebo genomfört mark- och saneringsarbeten samt rivning och återvinning. Nu övergår projektet i byggfas. Första inflyttning beräknas till slutet av 2024.

Ordervärdet för affären uppgår till cirka 320 MSEK och orderregistreras i andra kvartalet 2023 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Karlsson, affärschef NCC Building Sweden, 070–2168936, david.karlsson@ncc.se
Amelie Winberg, presschef NCC Sverige, amelie.winberg@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.