Sju av tio kommunpolitiker anser att energisystemet byggs ut i för långsam takt

Sveriges elanvändning förväntas öka väsentligt de närmaste 10–20 åren, och redan år 2045 förväntas landets elbehov vara dubbelt så stort som idag. I NCC:s undersökning, där frågor har ställts till politiker i samtliga kommuner, framgår att 72 procent av kommunpolitikerna tycker att energisystemet byggs ut i en för långsam takt. Av dem anser hela 65 procent att det påverkar kommunens utveckling i mycket hög grad eller ganska hög grad.

Bild: NCC

– Jag är inte förvånad över att så pass många politiker anser att utbyggnadstakten är för långsam. Samtidigt är det oroväckande att de befarar att det kommer hämma utvecklingen i deras kommun. Näringsliv, politiker, myndigheter och olika intresseorganisationer behöver samverka snabbare och bättre om vi ska klara av att bygga den kapacitet som Sverige behöver, säger Henrik Enell, divisionschef NCC Infrastructure.

13 reformförslag för att skynda på utbyggnaden

Det ökade elbehovet i Sverige förväntas bli ungefär två gånger så stort som nuvarande kapacitet för svensk vattenkraft, utöver den befintliga, alternativt 6,5 gånger dagens kraftvärmeproduktion. Detta motsvarar till exempel mer än 12 nya kärnkraftsreaktorer eller 11 000 nya vindkraftverk.

NCC har tagit fram en rapport med förslag på 13 reformer för en snabbare utbyggnad av energisystemet. Några av de viktigaste är: 

Korta ledtiderna i plan-, bygg- och tillståndsprocesserna

Behovet av energisystemets utbyggnad är betydande och behöver ske på kort tid. Långa processer riskerar att projekt inte kan genomföras på grund av för tidskrävande tillstånds- och planhantering.

Säkra materialförsörjningen

Säker materialtillgång är en förutsättning för att utbyggnaden av energisystemet ska kunna realiseras. Vi behöver minska sårbarheten, klimatpåverkan och beroendet av import genom att öka den lokala produktionen av bergmaterial, säkerställa rätt material på rätt plats och öka återbruket av byggavfall och schaktmassor.

Säkra kompetensförsörjningen inom byggsektorn

Det behövs en långsiktig plan för att möta kompetensförsörjningsbehoven inom byggsektorn, där bristen på personal och kompetens idag försvårar för utbyggnaden och underhållet av energisystemet.

Rapporten, med samtliga 13 förslag till reformer, kan laddas ned på ncc.se/energirapport

NCC:s undersökning bland kommunpolitiker genomfördes tillsammans med Demoskop under perioden mars–maj 2023. Respondenterna är politiker i kommunfullmäktige och antal intervjuer uppgick till 3 815. Undersökningen genomförs via webbenkät, med kombinerad digital och postal avisering.

Kommuner där politiker anser att energisystemet byggs ut i en för långsam takt

Topp 10

Placering Kommun Andel
1 Mellerud 100 %
2 Arboga 100 %
3 Hofors 100 %
4 Gävle 100 %
5 Göteborg 95 %
6 Heby 94 %
7 Nässjö 94 %
8 Tidaholm 94 %
9 Vårgårda 93 %
10 Söderhamn 93 %

Kommuner där kommunpolitiker bedömer att den långsamma takten på energisystemets utbyggnad påverkar kommunens utveckling i mycket eller ganska hög grad.

Topp 14

Placering Kommun Andel
1 Ekerö 100 %
2 Oxelösund 100 %
3 Uppvidinge 100 %
4 Vimmerby 100 %
5 Stenungsund 100 %
6 Tjörn 100 %
7 Karlsborg 100 %
8 Svenljunga 100 %
9 Mariestad 100 %
10 Skövde 100 %
11 Örebro 100 %
12 Surahammar 100 %
13 Västerås 100 %
14 Smedjebacken 100 %

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amelie Winberg,  presschef NCC Sverige, amelie.winberg@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.