NCC utser två nya affärsområdeschefer – Helena Hed och Niklas Sparw

NCC har utsett nya chefer för två affärsområden. Niklas Sparw blir ny chef för affärsområde NCC Building Sweden. Han är idag divisionschef inom NCC. Helena Hed blir ny chef för nybildade affärsområde NCC Green Industry Transformation. Hon är idag vd för den börsnoterade konsultkoncernen Projektengagemang. Båda tar plats i NCC:s koncernledning.

Niklas Sparw och Helena Hed

Niklas Sparw har arbetat mer än 25 år inom NCC bland annat som chef för NCC Teknik och Hållbarhet, och är idag divisionschef inom NCC Building Sweden. Han är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola. Han tillträder sin nya roll den 1 februari 2024 då han efterträder Henrik Landelius som, vilket tidigare meddelats, lämnar NCC för en roll utanför företaget.

– Niklas Sparw har lång och bred erfarenhet från flera olika roller inom NCC där han har bevisat att han är en klok och uppskattad ledare som kan skapa förändring och driva lönsamhet. Jag ser fram emot att arbeta närmare med honom i den här nya rollen för att utveckla verksamheten vidare, säger Tomas Carlsson, vd för NCC.

– Jag är trygg med den inriktning vi har i affärsområdet, men också högst medveten om att vår bransch och vår omvärld förändras och det måste vi också göra. Vi har goda förutsättningar att förstärka vår redan starka position, säger Niklas Sparw, tillträdande chef för affärsområde NCC Building Sweden.

Helena Hed är sedan 2020 vd och koncernchef för konsultkoncernen Projektengagemang. Hon har tidigare arbetat 19 år inom Sweco, bland annat som vd för Sweco Management och regionchef för Sweco Rail och Sweco Environment. Hon har en civilingenjörsexamen inom Samhällsbyggnadsteknik från Luleå Tekniska Universitet. Hon tillträder sin nya roll på NCC senast i juni 2024.

̶  Jag känner Helena Hed som en kommersiell, driven och engagerande ledare vilket behövs i de stora och komplexa projekt som ska förverkliga den gröna industriella omställningen. Hennes breda erfarenhet i kombination med en personlig förankring och stort engagemang i utvecklingen i norra Sverige borgar för framgång, säger Tomas Carlsson, vd för NCC.  

– Jag ser bokstavligen samhällsomvandlingen hända framför mina ögon och känner ett oerhört engagemang för att bidra på ett nytt och mycket handfast sätt. Jag ser fram emot att bygga upp det här nya affärsområdet med NCC:s stora erfarenhet och kompetenta medarbetare i ryggen, säger Helena Hed, tillträdande affärsområdeschef för NCC Green Industry Transformation.

NCC Green Industry Transformation blir ett nytt affärsområde inom NCC under 2024. Där samlas kompetens från hela NCC för att driva stora projekt relaterade till den gröna industriella omställningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amelie Winberg, presschef NCC, 070-221 13 72, amelie.winberg@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.