Infrastruktur- och bostadsministern besöker NCC:s arbetsplats vid Hagastadens tunnelbana

Idag tog NCC emot infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson vid tunnelbaneutbyggnaden i Hagastaden som NCC bygger på uppdrag av Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana. Ministern besökte byggprojektet och diskuterade utmaningar och möjligheter kopplat till utbyggnad och underhåll av Sveriges infrastruktur.

I bild: Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC, Sofia Edoff, projektchef NCC, Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister under projektbesöket. Fotograf Joakim Kröger.

Andreas Carlson besökte tunnelbaneutbyggnaden i Hagastaden tillsammans med Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC, Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure och Niklas Bergman, förvaltningschef för nya tunnelbanan.

I samband med besöket diskuterades utmaningar och möjligheter kopplat till utbyggnad och underhåll av Sveriges infrastruktur.

‒ Utbyggnaden av Stockholms tunnelbana är en otroligt viktig och komplex infrastruktursatsning. Besöket i Hagastaden var väldigt lärorikt och jag blev imponerad av den kompetens som finns på plats, säger Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister.

‒ Vi är väldigt glada över att infrastruktur- och bostadsministern kommer till NCC för att se hur vi med vår byggexpertis bidrar till att lösa komplexa samhällsutmaningar. Det här är en väldigt bra början på en god och förtroendefull dialog som vi hoppas kunna fördjupa under mandatperioden, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC.

NCC:s utbyggnad av Hagastadens tunnelbana
På uppdrag av Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana bygger NCC Hagastadens tunnelbanestation. I uppdraget ingår bland annat att bygga fyra entréer, två biljetthallar, schakt för rulltrappor, en intilliggande servicetunnel samt spårtunnlar som ansluter till tunnelbanans gröna linje vid Odenplan.

Uppdraget är tekniskt avancerat och ska genomföras i centrala Stockholm med hänsyn till kringliggande bostadshus, Karolinska Universitetssjukhuset, Gustaf Vasa kyrka, kontor och annan stadsbebyggelse, samt pågående trafik ovan och under jord. Den nya linjen planeras öppna för trafik 2028.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amelie Winberg, presschef NCC, 0702 21 13 72, amelie.winberg@ncc.se
NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.