NCC renoverar vårdbyggnad på Nyköpings lasarett

NCC får i uppdrag av Region Sörmland att renovera och bygga om en vårdbyggnad på Nyköpings lasarett. Ordern ingår i parternas strategiska partneringsamarbete och uppgår till cirka 200 MSEK.


Bildkälla: Carlstedt Arkitekter. N3 är huset till höger om entrébyggnaden

– Genom att modernisera vårdbyggnaden N3 fortsätter vi att bygga om för att möta framtidens hälso- och sjukvårdsbehov i Sörmland. Samverkan och det upplägg som vi hittills haft med NCC har fungerat väldigt bra och det ska bli spännande att utveckla vårt arbete ytterligare tillsammans, säger Stefan Hillebäck, projektledare Region Sörmland. 

Uppdraget omfattar befintliga hus N3 på Nyköpings lasarett. Huset byggdes på 1970-talet och har efter tillbyggnader använts som vårdbyggnad sedan 1980-talet. I arbetet ingår både renovering och ombyggnationer samt omfattande tekniska installationer för att möta dagens krav på avancerad teknik inom vården. Till viss del kommer hus N3 att byggas ihop med N54, den akutvårdsbyggnad som NCC parallellt bygger under 2022.

Efter färdigställande kommer N3 att rymma vårdverksamhet som akut- och kirurgmottagning, operationssalar och intensivvårdsavdelning. Även tillhörande utrymmen som omklädningsrum samt teknikytor för ställverk, batterirum och fläktrum byggs. Arbetet påbörjas inom kort och ombyggnaden beräknas vara klar under hösten 2023.

– Vi tar med oss erfarenheter från tidigare byggnationer här på lasarettet, nyligen färdigställdes vårdbyggnaden N55 med ny huvudentré. N3 är en viktig del av sjukhuset och med stor hänsyn till pågående verksamhet fortsätter vi att tillsammans med Region Sörmland skapa lokaler som möter framtidens vårdbehov i regionen, säger Tom Westerdahl, projektchef NCC Building Sweden.

Projektet ingår i det strategiska partneringsamarbetet mellan NCC och Region Sörmland om att bygga ut samt utföra om- och tillbyggnadsarbeten vid tre sjukhus i Sörmland; Kullbergska sjukhuset, Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett. Samarbetet inleddes och kommunicerades i juni 2015 och orderanmälan sker löpande när byggnationer påbörjas.

Ordervärdet uppgår till cirka 200 MSEK och orderregistreras i första kvartalet 2022 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tom Westerdahl, projektchef NCC Building Sweden, 070-515 49 91
Linda Sällström, kommunikationspartner NCC, linda.sallstrom@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.