NCC bygger Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge

NCC ska på uppdrag av fastighetsägaren Diös bygga om den tidigare fastigheten, Liljanhuset, i Borlänge till en ny högskolebyggnad. Affären är en totalentreprenad i partnering och har ett ordervärde på drygt 400 MSEK.


Bildkälla: Diös/Archus

– Vi har i samarbete med Högskolan Dalarna och NCC arbetat fram en riktigt bra produkt. Det är glädjande att vi nu sätter igång arbetet för att utveckla en modern och attraktiv lärmiljö för framtidens studenter. Utvecklingen av Högskolan Dalarnas nya campus i stadskärnan är viktig för Borlänge som stad, där ökade flöden av människor i centrum ger kraft till både fler etableringar, tillväxt och ett stärkt utbud, säger Mikael Hedh, affärschef, Diös Dalarna.

Byggnationen av det nya campuset i Borlänge är ett projekt för att möta framtida behov och skapa möjligheter till utveckling av Högskolan Dalarnas verksamhet. Högskolans nya campus i Borlänge ska NCC färdigställa genom en om- och tillbyggnad av en tidigare mixfastighet i centrala Borlänge, det tidigare Domus-varuhuset.

Den totala byggytan inklusive tillbyggnad uppgår till 18 500 kvm och kommer innehålla helt nya lärmiljöer och förutsättningar för en utvecklad verksamhet.

– I det här projektet kommer vi återanvända och bygga på den betongstomme som finns, för att skapa det nya campuset för Högskolan Dalarna. Genom att bygga på mark som redan är tagen i anspråk sedan tidigare och återanvända den befintliga stommen förbättrar vi klimatprestandan, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sverige.

Högskolans nya campus i Borlänge blir en byggnad med hög miljöprofil och hållbarhetsprestanda. Byggnaden kommer ha en optimerad energi- och resursanvändning och miljöcertifieras enligt BREEAM In Use Very Good, eller motsvarande.

Affären är en totalentreprenad som genomförs i trepartssamverkan mellan NCC, Diös och Högskolan Dalarna och har ett ordervärde på drygt 400 MSEK. Affären orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under första kvartalet 2022. Byggstart planeras ske i april 2022 och beräknas vara klart i april 2024

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amelie Winberg, presschef NCC, 070-221 13 72, amelie.winberg@ncc.se
Olle Andersson, affärschef NCC, olle.1.andersson@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.