NCC inför klimatförbättrad betong i samtliga husbyggnadsprojekt

NCC går nu över till enbart klimatförbättrad betong i samtliga svenska husbyggnadsprojekt. Detta innebär sänkta koldioxidutsläpp från betonganvändningen om minst 10 procent, och blir ett viktigt steg i NCC:s och våra kunders minskade klimatmässiga fotavtryck.


Bild: NCC/Studio-E

Från och med april är all färsk betong som används i NCC:s husbyggnadsprojekt klimatförbättrad till steg 1 eller högre. Initiativet svarar mot ökad efterfrågan från kunder på material med minskad klimatpåverkan. Detta är ett viktigt led i att minska koldioxidutsläpp under byggfasen och bidra till NCC:s och våra kunders klimatomställning.

I klimatförbättrad betong optimeras sammansättningen för att reducera koldioxidutsläppen från betongen. Klimatförbättrad betong finns i tre olika steg där koldioxidutsläppet från betongen reduceras med 10, 25 respektive 40 procent. I dialog med kunden avgörs vilken av de tre nivåerna som används.

– Vi ser allt större efterfrågan på lösningar som minskar koldioxidutsläppen. För att kunna bidra positivt till samhällsutvecklingen behöver vi arbeta målmedvetet med flera olika initiativ. Genom beslutet att arbeta med klimatförbättrad betong i samtliga NCC:s husbyggnadsprojekt i Sverige tar vi ett steg närmare en ny miljöstandard för NCC och våra kunder, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

– Genom att även arbeta med att slimma betongkonstruktionerna och planera för så låg materialanvändning som möjligt utifrån rådande förutsättningar kan vi få ner klimatpåverkan ytterligare, berättar Nilla Olsson, teknisk doktor byggnadsmaterial NCC Building Sweden.

NCC har arbetat med klimatförbättrad betong i ett flertal husbyggnadsprojekt genom åren och byggt upp kompetens och erfarenhet tillsammans med leverantörerna.

– Vi avslutade nyligen bostadsprojektet Kungsörnen i Helsingborg, ett pilotprojekt för hållbart byggande där vi bland annat har arbetat med klimatförbättrad betong och tillsammans med kunden lyckats reducera klimatavtrycket under byggtiden till närmare hälften mot jämförbart byggprojekt, säger Nilla Olsson.

Byggbranschens miljöpåverkan är stor och NCC som stor aktör har en viktig roll i omställningen mot ett mer miljömässigt hållbart byggande. Den klimatförbättrade betongen spelar en viktig roll i det minskade klimatavtrycket för byggnader, och är en del i NCC:s övergripande hållbarhetsarbete.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amelie Winberg, presschef NCC Sverige, 070-221 13 72, amelie.winberg@ncc.se
NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.