NCC bygger fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken

NCC har fått i uppdrag av Gävle Energi att bygga en sammanbindande ledning mellan fjärrvärmenäten i Sandviken och Gävle. Projektet beräknas vara klart sommaren 2024 och det sammantagna ordervärdet är cirka 140 MSEK.

Fjrrvrmeledning
Bild: Gävle Energi

NCC ska bygga en två mil lång ledning som kopplar samman fjärrvärmenäten i Sandviken respektive Gävle. Båda näten kommer att försörjas med förnybar energi och restvärme från Gävle Kraftvärmes kraftvärmeverk Johannes, Bomhus Energis kraftvärmeverk och Billerud Korsnäs.

- Vi är tacksamma för att NCC har fått förtroendet att bygga ut fjärrvärmenätet mellan Gävle och Sandviken, säger Stefan Green, produktionschef NCC Infrastructure. Han fortsätter:
- Vi skall göra allt för att möta kundens förväntningar, tillsammans med våra leverantörer, med stort fokus på säkerhet, planering och logistik.

Affären är en entreprenad om två delar med ett sammantaget ordervärde på cirka 140 MSEK och orderregistreras i affärsområde NCC Infrastructure under andra kvartalet 2022. Byggstart planeras ske i maj 2022 och beräknas vara klart sommaren 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Green, produktionschef NCC Infrastructure, 070-2141161, stefan.green@ncc.se Johan Kvickström, kommunikationspartner NCC, 079-078 74 61, johan.kvickstrom@ncc.se  

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.