NCC bygger om länssjukhuset i Trollhättan

NCC har tecknat ytterligare ett avtal med Västfastigheter, uppdraget omfattar del av ombyggnation, operationsenheten för gynekologi på Norra Älvsborgs länssjukhus, NÄL, i Trollhättan. Ordervärdet uppgår till cirka 60 MSEK.


Bild: Engfoto

NCC har tidigare genomfört en om- och tillbyggnad av neonatalavdelningen, samt ombyggnation av en kardiologisal NÄL, på uppdrag av Västfastigheter.

– NCC har stor vana och specialistkompetens inom sjukhusbyggnationer vilket underlättar i detta projekt då tidsaspekten är en kritisk faktor för verksamheten. Vår erfarenhet från tidigare genomförda projekt och nära dialog med verksamheten säkerställer att vi håller ett kvalitetssäkrat och effektivt arbetssätt, säger Joakim Antonsson, affärschef NCC Building Sweden.

Ombyggnaden av operationsenheten för gynekologi omfattar tre operationssalar om cirka 440 kvadratmeter lokalarea. De nya operationssalarna får en modern standard, med en yta om cirka 60-70 kvadratmeter.

Entreprenadarbetena enligt detta avtal påbörjas i mars 2022 och förväntas vara färdigställd i december 2022. Affären uppgår till cirka 60 MSEK och orderregistreras i andra kvartalet 2022 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna-Lena Peterson, Communication Partner West , 076-521 53 08, anna-lena.peterson@ncc.se
Joakim Antonsson, affärschef, NCC Building Sweden, 070-445 50 77

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.