NCC byggstartar bostäder och butikslokaler i Oxelösund

NCC ska i samverkan med Kustbostäder bygga ett nytt hus med lokaler för handel och service samt hyreslägenheter i centrala Oxelösund. Entreprenadavtal har tecknats och byggnationen startar i maj. Ordervärdet uppgår till cirka 165 MSEK.

Bild: Arkinova

– Nya Prismanhuset blir ett stor lyft för Järntorget som vi förverkligar tillsammans med NCC. Moderna lokaler för handel skapar möjligheter för våra handlare och nya centrumnära lägenheter möter behovet av fler bostäder, vilket ger Oxelösund möjligheter att växa som kommun, säger Linda Bernehjält, fastighetschef på Kustbostäder.

NCC ska bygga en ny fastighet med lokaler och bostäder vid Järntorget i centrala Oxelösund. Det blir ytor i markplan för handel och service och i tre våningar ovanpå uppförs 48 hyreslägenheter. Det skapas också en innergård med lekplats och gröna ytor för de boende. Den totala ytan uppgår till cirka 6 000 kvadratmeter.

Bostäderna uppförs enligt NCC Lamell, ett koncept som ger välplanerade lägenheter med hög boendekvalitet, låg energiförbrukning och god fastighetsekonomi. Lägenheterna kommer att certifieras enligt Svanen med fokus på hållbara material och ett bra inomhusklimat. Fastigheten kommer även att ha en solcellsanläggning på taket som försörjer fastigheten med el.

I juni 2020 inledde NCC och Kustbostäder samarbetet som genomförs i partnering. I en första fas har parterna planerat och projekterat för att komma överens om projektets omfattning. Nu har entreprenadavtal tecknats och byggnationen kan påbörjas.

– Tack vare tidigt samarbete har vi tillsammans med Kustbostäder undersökt olika alternativ för att ta fram den allra bästa lösningen för projektet och för utvecklingen av Oxelösunds kommun. Med effektiva planlösningar i NCC Lamell skapar vi fler moderna hem i ett eftertraktat område, säger Sagvan Abdulsatar, produktionschef NCC Building Sweden.

I uppdraget ingår även rivning av befintlig byggnad, vilket har påbörjats. Första spadtag tas fredagen den 22 april och markarbeten startar i maj. Inflyttning planeras till hösten 2024.

Affären är en totalentreprenad i samverkan som uppgår till cirka 165 MSEK och orderregistreras i andra kvartalet 2022 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sagvan Abdulsatar, produktionschef NCC Building Sweden, 070-817 48 17
Linda Sällström, kommunikationspartner NCC, linda.sallstrom@ncc.se
För anmälan till spadtag: Julia Bergman, marknadschef Kustbostäder,
070-538 88 11

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.