Delårsrapport för tredje kvartalet och januari-september 2022

Lägre rörelseresultat – bra orderingång.

– Vi har god orderingång, en stark orderstock och de flesta enheter levererar väl, men det har varit ett tufft kvartal för delar av verksamheten, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC.

 • Stabilt i Infrastructure och Building Nordics men viss påverkan av kostnadsökningar
 • Lägre rörelseresultat drivet av asfaltverksamheten i Industry och nedskrivningar i Building Sweden
 • En fastighetsförsäljning resultatavräknad i kvartalet
 • God orderingång och stark orderstock i samtliga affärsområden
 • Kassaflödet på förväntad nivå givet kvartalets resultat

Tredje kvartalet 2022

 • Orderingången uppgick till 11 607 (8 905) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 14 068 (14 531) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 510 (877) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 490 (864) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 425 (706) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,13 (6,56) SEK

Perioden januari – september 2022

 • Orderingången uppgick till 41 005 (39 727) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 38 180 (37 416) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 814 (1 221) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 779 (1 188) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 661 (971) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 6,26 (9,02) SEK

Informationsmöte
NCC:s vd och koncernchef Tomas Carlsson samt ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander presenterar delårsrapporten vid ett möte den 1 november 2022 kl. 09.00 på Space, Mäster Samuelsgatan 45, Stockholm. Presentationen går även att följa via webbcast och telefonkonferens. Presentationsmaterial kommer att finnas på www.ncc.se/ir från cirka kl. 08.00 (CET).

Länk till webbcast: https://ncc-live-external.creo.se/221101

För att delta per telefon vänligen ring något av följande nummer fem minuter före konferensen startar.

SE: +46 8 505 100 31
UK: +44 207 107 06 13
US: +1 631 570 56 13

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanne Lithander, Ekonomi och finansdirektör (CFO), 0730 37 08 74
Maria Grimberg, Kommunikationsdirektör & IR-ansvarig, 0708 96 12 88

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2022, kl 07.10 CET.

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.