NCC bygger om Åbyhem i Klippan

NCC ska på uppdrag av Klippans kommun utföra om- och tillbyggnad av vårdboendet Åbyhem i Klippan för att klara av framtidens vårdbehov. Ordervärdet uppgår till cirka 60 MSEK.

Foto: NCC

-Efterfrågan på vårdplatser är stor och väntas öka kommande år, vi ser därför fram emot att komma igång med om- och tillbyggnaden av Åbyhem. Det känns tryggt att arbetet görs tillsammans med NCC som har stor erfarenhet av liknande projekt, säger Marja-Leena Ruuska, projektledare Klippans kommun.NCC:s uppdrag innebär totalrenovering av 25 vårdplatser samt nybyggnad av 15 vårdbostäder fördelade på två tillbyggnader. I uppdraget ingår även renovering av övriga utrymmen på vårdboendet samt fönster- och takbyte.

-NCC har expertis inom denna typ av renoveringsprojekt liksom vana och kompetens inom vårdbyggnationer, vilket underlättar i detta projekt där vård och byggverksamhet ska pågå sida vid sida, säger David Fritzson-Bratt, affärschef NCC Building Sverige.

Arbetet påbörjas efter sommaren och beräknas vara klart i början av 2023.

Uppdraget uppgår till cirka 60 MSEK och orderregistreras i andra kvartalet 2021 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Fritzson-Bratt, affärschef NCC Building Sweden, 070–261 85 05
Ann-Katrin Johansson, kommunikationspartner NCC Syd, 076–521 53 43

NCC:s presstjänst 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.