NCC fortsätter ombyggnaden av centrala reningsverket i Kristianstad

NCC ska i samverkan med Kristianstads kommun utföra om- och tillbyggnad av det centrala reningsverket i kommunen. I våras påbörjades markarbetet och nu avropas den största delen av projektet, byggnationen av själva avloppsreningsverket. Ordervärdet uppgår till cirka 360 MSEK.

Centrala reningsverket i Kristianstad innan ombyggnad, foto NCC

Kristianstads tillväxt förutsätter att infrastrukturen anpassas. Bland annat måste avloppshanteringen dimensioneras upp och därför byggs Kristianstads centrala reningsverk om och ut.

Samarbetet inleddes redan 2017 då NCC och Kristianstads kommun tecknade ett samverkansavtal för utbyggnaden. Sedan dess har parterna planerat, budgeterat och projekterat för ombyggnaden tillsammans. I maj 2020 började NCC förbereda marken för byggnationen med ett omfattande pålningsarbete och byggtekniskt står projektet nu inför byggnationen av den stora avloppsreningsbyggnaden.

– Projektet görs i samverkan med Kristianstads kommun och vi har nu kommit överens om omfattningen för nästa del i arbetet och tecknat entreprenadavtal. Tillsammans kommer vi att bygga en kostnadseffektiv anläggning och vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef, NCC Infrastructure.

Det blir i princip ett helt nytt reningsverk med den senaste tekniken, bland annat biologisk rening med membran. NCC har stor erfarenhet av att anlägga och förnya VA-infrastruktur. Genom specialistenheten Vatten och Miljöteknik har NCC, som enda byggbolag i Sverige, kompetens för hela VA-processen och kan därmed bygga och installera nyckelfärdiga vattenverk och avloppsverk.

– Kristianstads nya centrala reningsverk kommer att byggas bredvid det gamla, vilket är en stor teknisk fördel. När anläggningen tas i drift 2024 kommer det vara ett modernt reningsverk byggt för många år framöver, säger Kenneth Nilsson.

Uppdraget är en totalentreprenad och avropet för denna del av projektet uppgår till cirka 360 MSEK och orderregistreras i första kvartalet 2021 i affärsområde NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, presschef NCC Sverige, 08-585 516 84, tove.stal@ncc.se
NCC:s presstjänst 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.