NCC bygger 131 lägenheter i Täby Park åt Riksbyggen

NCC ska på uppdrag av Riksbyggen bygga 131 hyresrättslägenheter i Täby Park norr om Stockholm. Affären är en totalentreprenad och har ett ordervärde på cirka 180 MSEK.Illustration: Sweco

– Riksbyggen fortsätter nu sitt långsiktiga arbete med att skapa nya bostäder i Täby Park. Sammanlagt ska Riksbyggen tillföra cirka 800 nya bostäder och vi ser nu fram emot att genomföra den andra etappen om 131 hyresrätter tillsammans med NCC. Riksbyggen tar med sitt stora kunnande kring hållbar stadsutveckling i utvecklingen av Täby Park, säger Stefan Högman, marknadsområdeschef på Riksbyggen.

Projektet går under namnet Galopphästen och är belägen i Täby Park, norr om Stockholm. Det handlar om totalt 131 hyresrättslägenheter, varav sex LSS-lägenheter*, som kommer att fördelas i två huskroppar med fyra respektive sex våningar.

Det kommer även byggas ett underjordiskt garage om 42 platser där cirka 10 procent av bilplatserna planeras vara laddningsbara. Innergården kommer främst bestå av gröna umgängesytor och bland annat innefatta en boulebana.

– Under det senaste året har NCC byggt över 100 lägenheter i Täby Park – nu tar vi nästa steg. Det aktuella kvarteret ligger i utkanten av Täby Park och skapar en spännande övergång från områdets stadskvarter till intilliggande naturpark. Vi ser fram emot att sätta spaden i marken och skapa ytterligare bostäder i Täby tillsammans med Riksbyggen, säger Cathrine Velin, projektutvecklare, NCC Building Sweden.

Projektet kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god innemiljö och bra materialval.

Byggstart sker i augusti 2020 och första inflyttning beräknas starta våren 2022. Affären uppgår till cirka 180 MSEK och orderregistreras i andra kvartalet 2020 i affärsområde NCC Building Sweden.

Bostad med särskild service för vuxna (LSS)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Cathrine Velin, projektutvecklare NCC Building Sweden, 070-231 04 96
Linda Grängzell, kommunikationspartner NCC Stockholm Uppsala/GävleDala,
 070-246 05 08

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på ca 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.