NCC tecknar ramavtal med Norrvatten och inför ny hållbar teknik för ledningsrenovering

NCC tecknar ett ramavtal med Norrvatten om att förnya förbundets vattenledningar. Med ny unik teknik kan ledningsnätet renoveras med mindre miljöpåverkan. Ramavtalet löper i upp till sju år.

Bild: SAERTEX-LINER® H2O, SAERTEX multiCom

Norrvatten producerar och distribuerar dricksvatten till 14 kommuner i norra Storstockholm och förser 600 000 människor, flera stora sjukhus samt Arlanda flygplats med dricksvatten. Norrvatten har totalt 32 mil vattenledningar.

– Vårt ledningsnät är i behov av renovering och tack vare ny teknik som kompletterar befintliga lösningar kan vi genomföra det arbetet effektivt med endast en liten miljöpåverkan, säger Johan Wallberg, avdelningschef, Norrvatten.

Merparten av Sveriges vattenledningsnät är anlagt på 1960- och 1970-talen, och behöver renoveras och uppgraderas för att klara en växande befolkning. NCC är först i Sverige med att använda denna nya teknik som innebär att ett nytt rör byggs upp på insidan av det gamla. Ledningen läggs schaktfritt, vilket innebär att man slipper gräva upp gator, bebyggd miljö eller orörd natur.

− Med den nya tekniken minskar vi störningarna i stadsmiljön, minskar koldioxidutsläppen genom minskade transporter i projektet och orörd miljö sparas. Det är helt i linje med vår ambition att erbjuda de bästa hållbara lösningarna, säger Simon Åkerlund, affärsutvecklare NCC NoDig.

Tekniken med flexibelt foder för vattenledning är ny i Sverige men används till exempel i Norge, Tyskland och USA. Ledningen består av ett glasfiberarmerat foder som härdas med UV-ljus. Resultatet är en tunn och oerhört stark ledning som kan leda stora mängder vatten med bibehållen hög dricksvattenkvalitet. NCC har under 2017 testat den nya ledningen i Botkyrka, söder om Stockholm, med lyckat resultat.

Ramavtalet som löper i upp till sju år innebär att NCC ska renovera Norrvattens vattenledningar vid avrop. Avropen registreras löpande i affärsområde NCC Infrastructure. Ett första projekt ska genomföras i Solna under våren 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Åkerlund, affärsutvecklare, NCC NoDig, Infrastructure, 070-714 23 08
Tove Stål, presschef NCC Sverige, 076-521 61 02

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.