Byggbranschen säkerställer spårbarhet i byggandet

Sveriges största byggföretag och branschorganisationer ställer krav på standardiserad identifikation för byggprodukter. Det gemensamma beslutet möter framtidens krav på en digitaliserad, spårbar och hållbar byggprocess.

Beslutet är att använda GTIN (Global Trade Item Number) som en gemensam standardiserad identifiering av byggprodukter. GTIN används i hela världen, skapas av respektive företag och tilldelas varje unik produkt. Den unika identifikationen av produkten ger spårbarhet och kan användas för logistik och i förvaltning.

– Framtidens krav på hållbara byggnader, spårbarhet i det material vi använder och en effektiv digitaliserad byggprocess, kräver att det finns en gemensam identifikation som följer byggproduktens hela livscykel. Det här är ett stort framsteg för hela byggbranschen, säger Lennart Skog, Category Manager på NCC och initiativtagare till samverkansgruppen.

Samverkansgruppen för beslutet, som består av NCC, Peab, Skanska, JM, Veidekke, Byggmaterialindustrierna, Byggmaterialhandlarna och BIM Alliance, tar nu ett gemensamt ansvar för en hållbar samhällsbyggnad och en mer effektiv och smartare byggbransch. Identifieringen ger förutsättning för ett obrutet informationsflöde om byggprodukterna från tillverkning, projektering, byggandet, förvaltning till och med rivning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Skog, NCC, lennart.skog@ncc.se, 070-5584245
Robert Bennerheim, PEAB, robert.bennerheim@peab.se
Joakim Suhr, Skanska, joakim.suhr@skanska.se
Joakim Hedman, Veidekke, joakim.hedman@veidekke.se
Olle Samuelson, BIM Alliance, olle.samuelson@bimalliance.se
Monica Björk, Byggmaterialhandlarna, monica@byggmaterialhandlarna.se
Anneli Kouthoofd, Byggmaterialindustrierna, anneli@byggmaterialindustrierna.se
Mats Björkqvist, GS 1, mats.bjorkqvist@gs1.se

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.