Helsingborgs nya vattentorn hållbarhetscertifieras enligt CEEQUAL

NCC ska i samverkan med uppdragsgivaren Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) bygga ett nytt vattentorn i Helsingborg. För att säkerställa att vattentornet både byggs på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt och socialt och miljömässigt hållbart kommer projektet att CEEQUAL-certifieras.

Vattentornet blir tillsammans med stadens nuvarande vattentorn från 1962, som även fortsatt kommer vara i drift, en viktig del av det regionala vattendistributionsnätet och ett nytt landmärke i Helsingborg under minst 100 år framåt.

– När man bygger något som ska fungera så länge och som dessutom innehåller dricksvatten, vårt viktigaste livsmedel, är det en självklarhet att bygga på bästa möjliga vis. Med hjälp av CEEQUAL får vi ett helhetsgrepp kring social, ekologisk och ekonomisk hålbarhet genom hela projektet, säger Jonas Malmgren, projektledare på NSVA.

 CEEQUAL är ett klassningssystem som utvecklats för att främja hållbarheten i mark- och anläggningsprojekt. Det är ett system för att bedöma hur ett projekt har lyckats hantera främst miljöfrågor, men även sociala aspekter, från projektets idéstadie till att det står på plats.

 – Vi på NCC har en lång och god erfarenhet av hållbarhetscertifieringar av byggnader och var ett av de första byggbolagen i Sverige att även börja med hållbarhetscertifieringar av mark- och anläggningsprojekt, berättar Jan Fernö, projekteringsledare på NCC.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Fernö, projekteringsledare NCC Infrastructure, tel 070- 632 59 94
Jonas Malmgren, projektledare NSVA, tel 010-495 87 28
Ann-Katrin Johansson, kommunikationsansvarig Syd NCC, 076-521 53 43

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.