NCC undertecknar order om 4,7 miljarder för Centralen, en etapp av Västlänken

NCC har idag undertecknat avtal med Trafikverket om uppdraget att bygga Centralen som är en betydande etapp av Västlänken i Göteborg. Uppdraget omfattar en pendeltågsstation under jord samt cirka 2 km tågtunnel och ordervärdet uppgår till cirka 4,7 Mdr SEK. Tilldelningsbeslutet för ordern kommunicerade NCC i maj 2016.

– NCC bygger två etapper i Västlänken som är ett enormt viktigt projekt för ett växande, attraktivt och hållbart Västsverige. Våra tidigare erfarenheter med Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm har gett oss värdefull erfarenhet vad gäller hållbara tekniska lösningar och användandet av den senaste teknologin inom anläggningsbyggande, säger Nils Bjelm, divisionschef Civil Engineering, NCC Infrastructure.

Sedan tilldelningsbeslutet våren 2016 har NCC och Trafikverket arbetat i en ny samverkansmodell kallad Early Contractor Involvement, ECI, som innebär att parterna i tätt samarbete genomför projektering och optimerar kostnaderna för projektet. Riktkostnaden som nu har fastslagits uppgår till 4,7 Mdr SEK.

Uppdraget består i att bygga en ny bro över E6 i öster, ett järnvägstråg, en bergtunnel genom Gullberget, betongtunnel i lera samt den underjordiska pendeltågsstationen Station Centralen strax norr om Göteborgs centralstation samt fortsatt betongtunnel västerut fram till Göteborgsoperan, en sträcka på totalt knappt 2 km.  

– Att komma in tidigt i projekt av den här storleken ger oss möjlighet att skapa en gemensam förståelse för de utmaningar som ett projekt av den här karaktären kan innebära. Vi kommer att ha ett nordiskt samarbete inom NCC för den här byggnationen där vi bland annat kommer att ta in specialistkompetens på stora nordiska projekt, säger Per Kinell, regionchef Civil Engineering, NCC Infrastructure.

Produktionen startar direkt med förberedande arbeten, Tunnelarbeten startar hösten 2018. Projektet planeras pågå till 2026.

Ordern om 4,7 Mdr SEK registreras i första kvartalet 2018 inom affärsområdet NCC Infrastructure.

For further information, please contact:

Per Kinell, Regional Manager Civil Engineering, NCC Infrastructure, +46 70 652 17 78
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, +46 70 884 74 69

NCC’s media line +46 8 585 519 00, press@ncc.se, NCC’s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.