NCC tvingas varsla om att häva avtalet för vattenledningen i Ludvika

NCC och Ludvika kommun arbetar fortfarande med att hitta en fungerande lösning för att slutföra arbetet med en ny vattenledning i Grängesberg.  Men lyckas inte parterna enas tvingas NCC häva avtalet som grundar sig på en utförandeentreprenad.

– Vi arbetar hårt med att hitta en lösning tillsammans med kommunen för att få en fungerande ledning på plats. Men lyckas vi inte komma överens vid vårt nästa möte i april tvingas vi tyvärr häva avtalet. Kommunen har bland annat valt att inte betala för utförda arbeten. Under dessa förhållanden kan vi inte fortsätta vårt uppdrag och varslar därför om att en uppsägning kan bli aktuell, säger Maria Zimdahl, vice divisionschef på NCC Infraservice.

Det var under 2012 som NCC fick i uppdrag av Ludvika kommun att utföra läggning av en 13 km lång vattenledning i Grängesberg, som bland annat skulle försörja Spendrups bryggeri med vatten. Under projektets gång har det visat sig svårt att få ledningen att fungera enligt de förutsättningar som ledningen skall hålla för.

NCC har under hösten tillsammans med kommunen lagt om en del av ledningen men har fortfarande problem som uppkommer kontinuerligt.  NCC anser att kommunens val av material inte har varit passande för förutsättningarna såsom högt vattentryck och delvis dåliga markförhållanden.

Uppdraget som NCC har är en så kallad utförandeentreprenad, där projektering och materialval är föreskrivet av kommunen. Enligt NCC:s bedömning är det fel ledningstyp som är det huvudsakliga problemet men det finns också problem vad gäller projekteringen som är ofullständig för den aktuella typen av material som valts för ledningen. Ledningen utsätts för extremt tryck invändigt och borde varit av en annan typ.

– NCC har mycket stor erfarenhet av att lägga vattenledningar men materialvalet har varit mycket svårhanterligt. De lösningar som vi har presenterat för kommunen, både tekniska och ekonomiska, för att komma vidare har hittills inte accepterats, fortsätter Maria Zimdahl.

I mitten av mars skickade NCC ett brev till kommunen där NCC varslar om att en hävning kan bli aktuell. En hävning av avtalet skulle innebära att NCC avbryter det arbete som pågår.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Zimdahl, vice divisionschef på NCC Infraservice, telefon 070-589 09 33
Tove Stål, presschef NCC Sverige, telefon 076-521 61 02

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.