NCC säljer ViaSafe Sweden till Ramudden

NCC säljer en del av division Road Services, ViaSafe Sweden till Ramudden. ViaSafe Sweden som hanterar trafiksäkerhetslösningar omsätter cirka 100 miljoner kronor och har cirka 60 anställda.

– Vi välkomnar medarbetarna i ViaSafe Sweden till Ramudden och ser fram emot att utveckla ViaSafes trafiksäkerhetslösningar, säger Hans-Olov Blom, VD för Ramudden.

– Ramudden är en solid ägare för ViaSafe Sweden som har kapacitet och resurser att driva och utveckla verksamheten, säger Harri Savolainen, inköpschef på NCC.

Avtalet omfattar ett ramavtal för att leverera tjänster till NCC.

Affären har en mindre positiv effekt på NCC:s kassaflöde och resultat under det fjärde kvartalet.

I samband med en kapitalmarknadsdag den 16 oktober i år meddelade NCC att ambitionen är att avyttra division NCC Road Services. Marknaden informerades också om att försäljningen kunde genomföras i delar eller omfatta hela Road Services-verksamheten. ViaSafe Sweden har hanterats i en separat försäljningsprocess och intresset för verksamheten har varit stort med flera potentiella industriella köpare.

Avyttringsprocessen för Division Road Services fortsätter som planerat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Harri Savolainen, Inköpschef NCC + 46 790787464 harri.savolainen@ncc.se

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC 0708 84 74 69 anna.trane@ncc.se

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om Ramudden. Ramudden är ett av marknadens största företag med inriktning på uthyrning av produkter och tjänster för en säker väg- och byggarbetsplatsmiljö. Koncernen bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Estland samt England. Ramuddenkoncernen omsätter 2018 ca 1,8 miljarder och har ca 900 anställda.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.