NCC tilldelas uppdrag att bygga polisstation för Familjebostäder

NCC har idag tilldelats uppdraget att bygga en polisstation i Rinkeby, Stockholm för Familjebostäder. Byggnationen avser en ombyggnad av ett bostadshus till en polisstation.

Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till 520 MSEK.

NCC är sedan en tid tillbaka redan etablerade i Rinkeby och gör bostadsrenoveringar i området. Detta uppdrag skulle ge NCC möjlighet att bygga vidare på de positiva erfarenheter av att finnas på plats i området.

Uppdraget som tilldelningen avser är en ombyggnad av en befintlig fastighet med två huskroppar som tidigare har varit ett bostadshus, samt en tillbyggnad. Om- och tillbyggnationen omfattar cirka 14 500 kvadratmeter.

Fastigheten ska till stor del byggas om både invändigt och utvändigt. Interiören får helt nya ytskikt, ny planlösning och nya installationer. Även exteriört byggs huset om och får en ny fasad.

Arbetet beräknas starta under hösten 2017 och polisstationen beräknas vara färdigställd hösten 2019.

NCC kommer registrera ett ordervärde om 520 MSEK i tredje kvartalet 2017 inom affärsområdet Building, under förutsättning att beslutet inte överklagas innan den 10 juli 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2017 kl. 10:30 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.