72 procent fick jobb när NCC utbildade utrikesfödda ingenjörer

Första omgången av arbetsmarknadsutbildningen NCC Nystart för utrikesfödda ingenjörer har avslutats och 72 procent av deltagarna har erbjudits anställning. Utbildningen som görs i samarbete med Kunskapsskolan och Arbetsförmedlingen ska möta NCC:s stora rekryteringsbehov samt verka för integration och mångfald.

– Vi har ett stort rekryteringsbehov och i Sverige finns det välutbildade ingenjörer som behöver jobb. Utbildningen blir en brygga som gör att allas behov tillgodoses. Det är roligt att vi efter första året nu kan anställa nya kompetenta kollegor från utbildningen, säger Charlotta Holmgren, HR-partner inom NCC Building.

Under cirka ett år har ingenjörerna varvat teori på Kunskapsskolan med praktik på NCC:s arbetsplatser. Ambitionen för NCC har varit att kunna erbjuda dem anställning efter avslutad utbildning.  Av de 18 ingenjörer som gått programmet har 13 fått jobb inom NCC och en dialog hålls med dem som ännu inte kommit i arbete.

NCC har samarbetat med Arbetsförmedlingen för att hitta kandidater till utbildningen. För att få delta behöver deltagarna ha uppehållstillstånd och ha skaffat sig grundläggande kunskaper i svenska. Under utbildningen har utvecklingen varit tydlig. Störst fokus har legat på att utveckla språket. Facktermer som ska bli vardagsspråk, dagliga konversationer som ska flyta och humorn vid fikapausen.

– Vi har studerat arbetsmiljöfrågor, säkra arbetsplatser, om hur det svenska samhället styrs, hur beslut tas i Sverige och vilka beslut som påverkar NCC. Vi har också fått lära oss juridik och ekonomi. Det har varit ovärderligt i våra förberedelser för det svenska arbetslivet och byggbranschen specifikt, säger Ahmad Bakkour, deltagare NCC Nystart och nu planerare inom avdelningen Hus Stockholm, NCC Building.

Efter en lyckad första omgång av programmet startar NCC Nystart på nytt i november, denna gång med fler deltagare, 24 stycken, och något kortare utbildningstid.

– Vi vill erbjuda fler en snabb väg in på arbetsmarknaden och till en bransch som har ett enormt stort rekryteringsbehov. Samtidigt är NCC Nystart en viktig del i vår ambition att öka mångfalden på våra arbetsplatser, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Matilda Lugnegård, ansvarig NCC Nystart, 070-224 98 96, matilda.lugnegard@ncc.se
Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building, 070-326 48 89
Tove Stål, presschef NCC Sverige, 076-521 61 02

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.